Za posledné štyri roky v Mozambiku dochádza k masovému vysídľovaniu obyvateľstva z provincie Cabo Delgado v dôsledku džihádistických útokov. Vládnym jednotkám sa zatiaľ nepodarilo vzbúrencov potlačiť, a počet útokov rastie. Mnohí kresťania museli opustiť svoje domovy, aby prežili. Už takmer milión Mozambičanov sa stalo vysídlencami vo vlastnej krajine.

Jednou z oblastí, na ktoré sa nadácia ACN sústredila, je diecéza Pemba, ktorá bola založená roku 1958 a v uplynulých rokoch sa stala terčom stupňujúceho sa násilia. Biskup António Juliasse Ferreira Sandramo, apoštolský administrátor v Pembe, sa obrátil na nadáciu ACN s prosbou o pomoc pri zvládaní humanitárnej krízy v diecéze.

Biskup opísal situáciu v Pembe nasledovne: „Väčšina ľudí, ktorí opustili svoje domovy pred rokom či dvoma, aj naďalej žije v nevyhovujúcich podmienkach: sú závislí od potravinovej pomoci a bez prístupu k vzdelávaniu a zdravotným službám, bez základných hygienických štandardov a primeraného bývania a ochrany. Mnohí zažili traumatizujúce udalosti, s ktorými sa iba ťažko vyrovnávajú. Naše farnosti a komunity sú vyhľadávaným útočiskom tých, ktorí prišli o všetko.“

Na to, aby sa miestne obyvateľstvo aj utečenci stali z dlhodobého hľadiska nezávislými od medzinárodnej potravinovej pomoci, im diecéza poskytuje rekvalifikačné kurzy. Cieľom je povzbudiť ich k založeniu menších podnikateľských skupín. Tieto aktivity by mali uľahčiť integráciu vysídlencov a zároveň poskytnúť mnohým rodinám zdroj príjmu.

Diecéza okrem iného ponúka kurz výroby mydla z použitého kuchynského oleja, kurz stavby piecok na pečenie chleba z lokálnych materiálov aj kurz samotného pečenia.

 

Náklady na vzdelávacie kurzy zahŕňajú: cestovné výdavky, stravu a materiál na stavbu piecok na chlieb a na výrobu mydla. Celkové náklady sú vyčíslené na 35 500 €, z toho nadácia ACN prisľúbila 30 000 €.