Sociálna integrácia a duchovná pomoc pre vnútorne vysídlené osoby v provincii Cabo Delgado je veľkou výzvou. V tejto provincii žije množstvo rodín v najbiednejších pomeroch utečeneckých táborov. Museli opustiť svoje domovy pred hrozbou terorizmu na severe krajiny. Často sa už ani nemajú kam vrátiť.

Nevyhnutnou podmienkou integrácie utečeneckých rodín je poskytovanie vzdelávania pre ich deti, ako aj pre deti z miestnych rodín. Rovnako je dôležité povzbudzovať rodiny, aby svoje deti poslali do školy.

Táto potreba je najvypuklejšia najmä v dvoch okresoch patriacich do diecézy Pemba, ktoré majú najvyšší počet detských sobášov a najnižšiu úroveň školskej dochádzky v krajine. Školy v tomto regióne sú prevažne štátne, no jestvuje tu aj niekoľko Escolas Comunitárias (komunitných škôl).

Ku komunitnému typu patrí aj 11 cirkevných škôl, ktoré fungujú lepšie než ostatné a prijímajú mnoho detí z utečeneckých rodín.

Prvá fáza projektu bude zahŕňať prieskum situácie v školách v Pembe. Ďalším krokom bude zvyšovanie povedomia o dôležitosti vzdelávania a podpora škôl formou nákupu školských pomôcok. Členovia diecéznej vzdelávacej komisie a niekoľkí kňazi budú oboznamovať miestne aj vysídlené rodiny s dôležitosťou školského vzdelávania, a v prípade potreby pomôžu so zaobstaraním školských pomôcok.

 

ACN okrem materiálnych nákladov (8 000 €) prispeje na cestovné náklady vzdelávacieho tímu diecézy (10 000 €). Môžeme tak urobiť len vďaka Vašej štedrosti.