Kongregácia Misijných sestier našej milej Panej od apoštolov bola založená v Lyone roku 1876. Sestry sú aktívne v mnohých oblastiach: vzdelávaní a výchove, katechéze, zdravotnej starostlivosti i formácii katechétov. Starajú sa aj o deti žijúce v ťažkých podmienkach.

Kongregácia je zastúpená vo viac ako 20 krajinách, a to na všetkých kontinentoch. Patrí medzi ne aj 6 frankofónnych krajín v Afrike, v ktorých sa kongregácia teší z množstva povolaní. Vo formačnom dome na Pobreží Slonoviny sa v súčasnosti pripravuje 20 mladých dievčat, ktoré sa rozhodli odovzdať do služieb Bohu a ľuďom.

Provincia kongregácie v Burkine Faso a Nigeri je ešte nová, hoci sestry v Nigeri pôsobia už od roku 1950. Má celkovo 29 sestier, ktoré žijú v 7 komunitách na rôznych miestach Nigeru a Burkiny Faso. Obe západoafrické krajiny čiastočne ležia v sahelskej zóne.

Podľa indexu ľudského rozvoja je Niger najchudobnejšou a najmenej rozvinutou krajinou sveta; Burkina Faso je ôsmou najchudobnejšou krajinou. Sestry tu majú mnoho práce v tých najťažších podmienkach. Pomáhajú každému, kto o pomoc požiada – bez ohľadu na náboženstvo.

Doposiaľ mali veľký problém, pretože nemali auto – od materského domu k najvzdialenejšej komunite je to pritom 1 350 km. Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí darovali 21 700 €, si teraz mohli kúpiť vozidlo vhodné do tamojších zlých podmienok.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí im pomohli!

Subsaharský región Sahel zažíva najhoršie prenasledovanie kresťanov za posledné desaťročia. Ak môžete, zvážte, prosím, podporu projektov, ako je tento.