Diecéza Makurdi v štáte Benue zažila viacero útokov ozbrojených pastierov z kmeňa Fulbov. Vyžiadali si veľké straty na životoch a škody na majetku. Mnohí ľudia prišli
o strechu nad hlavou a boli nútení usadiť sa v táboroch pre vnútorne vysídlené osoby; ďalších prichýlili príbuzní.

V októbri 2022 navyše toto územie postihli povodne –  zničili polia i domy. Útoky ozbrojencov, strata majetku a záplavy zhoršili už aj tak neisté životné podmienky utečencov: veľa z nich spí na holej zemi, sú vystavení chladu, komárom, mravcom
a inému hmyzu.

Cieľom projektu je poskytnúť 2 500 vnútorne vysídleným osobám v táboroch
v samosprávnej oblasti Guma deky a karimatky, a tým zlepšiť ich životné podmienky. Prednosť dostanú tehotné ženy a dojčiace matky, zdravotne znevýhodnené osoby, deti vo veku 3 až 10 rokov a osoby staršie ako 60 rokov.

 

Príspevkom vo výške 8,50 € zabezpečíte jednej vnútorne vysídlenej osobe karimatku. Cena deky je 10 €.