Slávenie svätej omše je najväčším skutkom duchovného milosrdenstva. Svätá omša spája nebo so zemou, je stretnutím Boha s ľuďmi za prítomnosti anjelov a svätých. Na oltár v nej môžeme položiť všetky svoje úmysly, radosti a trápenia, malé i veľké.
A obzvlášť sa takto môžeme modliť za zosnulých – svätá omša je najvzácnejší dar, ktorý im môžeme dať.

Roku 2022 zareagovala ACN na prosby nigérijských biskupov a rehoľných predstavených o omšové milodary pre kňazov a podporila 21 takýchto projektov
v celkovej výške 456 787 €. Väčšina kňazov pritom slúži v oblastiach, v ktorých sú kresťania diskriminovaní, utláčaní a prenasledovaní, alebo na miestach, kde sú takí chudobní, že nedokážu prispievať svojim kňazom ani na základné živobytie.
Pre mnohých kňazov sú omšové milodary neraz jediným zdrojom obživy a súčasne dôležitým príjmom, z ktorého financujú evanjelizačné aktivity. Omšové milodary takto v sebe spájajú dva veľké skutky milosrdenstva: modlitbu a almužnu.

Diecéza Zaria

Diecéza Zaria, založená roku 2001, sa nachádza na severe Nigérie v štáte Kaduna. Roku 2000 v ňom bolo zavedené islamské právo šaría, čo vyvolalo ozbrojené konflikty v celej oblasti trvajúce dodnes.

Z 2,5 mil. obyvateľov žijúcich na území diecézy je iba 50 000 katolíkov, čo znamená, že diecéza sa nachádza v zložitej situácii. Okrem toho v júli 2022 zomrel tamojší biskup a doteraz (údaj k decembru 2022 – pozn. red.) nebol vymenovaný nový. Diecéznym administrátorom je otec Michael Pius Kagarko, ktorý nám adresoval naliehavú prosbu o omšové milodary pre 54 diecéznych kňazov. Starajú sa o 39 farností a veľký počet filiálok. Bez omšových milodarov budú k svojim veriacim prichádzať s prázdnymi rukami.

Nigéria, kostol diecézy Abuja, kde je o. Thaddeus Ekene Anasigue zodpovedným kňazom v pastoračnej oblasti svätého Marka.

 

Otec Michael sa obzvlášť prihovára za dvoch kňazov, ktorí si prešli veľkým utrpením. Tu sú ich príbehy:

Svedectvo otca Felixa Fidsona

Počas prvých dvoch rokov kňazskej služby získaval otec Felix skúsenosti v rôznych farnostiach. Od novembra 2016 sa stal farárom vo Farnosti sv. Anny, čo nebolo jednoduché miesto pre mladého kňaza. Z ôsmich filiálok, ktoré mal na starosti, sa šesť stalo miestami násilných útokov. Unesení farníci sa na slobodu dostali
až po zaplatení nehorázne vysokého výkupného. Únosy sú príšerným „podnikateľským modelom“, v Nigérii veľmi rozšíreným. Väčšina veriacich z týchto šiestich filiálok utiekla a momentálne žije neďaleko Zarie, kde je bezpečnostná situácia o čosi lepšia.

Aj otca Felixa postihol podobný osud, keď ho 24. marca 2022 uniesli neznáme osoby. Každý deň ho týrali a na 24. deň zajatia ho dokonca postrelili do ľavého chodidla. Bez akejkoľvek zdravotnej pomoci musel znášať obrovskú fyzickú
i duševnú bolesť, a to až do 3. mája 2022. Keď ho napokon prepustili, bol prevezený do katolíckej nemocnice vo Wusase, kde strávil tri mesiace. Dnes slúži vo Farnosti Božského Srdca vo Wusase, vďaka čomu môže pokračovať v liečbe v miestnej nemocnici a navštevovať psychoterapeuta, ktorý mu pomáha spracovať prežitú traumu.

Páter Felix Fidson sa zotavuje po streľbe z pištole vo farnosti Najsvätejšieho srdca vo Wusase v Zarii, kde pôsobí ako kňaz.

Svedectvo otca Joela Vincenta

Birnin Gwara je mesto obklopené lesmi, v ktorom žijú predovšetkým príslušníci moslimského kmeňa Hausa. Vďaka úrodnej pôde je ich zdrojom obživy poľnohospodárstvo. Stovky kilometrov štvorcových lesného porastu však nie sú len domovom rastlín a zvierat, ale aj úkrytom teroristov, banditov a únoscov.

Banditi trápia miestnu komunitu vraždením a únosmi nevinných cestujúcich na ceste medzi metropolou Kaduna a mestom Birnin Gwara. Dennodenné útoky na okolité osady farmárov narúšajú poľnohospodárske práce a vyvolávajú paniku. Kompetentné autority doteraz neprejavili veľkú snahu riešiť situáciu, miestnych obyvateľov ponechávajú „napospas osudu“. Viacerí už zo strachu pred únosom
alebo zabitím opustili svoje domovy a polia

Aktuálna situácia spôsobuje ľuďom obrovské utrpenie a mnohých uvrhla
do žalostnej chudoby. Keďže si nemôžu dovoliť ani to najzákladnejšie, odchádzajú preč za vidinou lepšieho a bezpečnejšieho života. „Má to zásadný vplyv na fungovanie celej farnosti,“ sťažuje sa otec Joel. „Farnosti sa totiž darí tak, ako sa darí jej farníkom.“

Roku 2019 mala farnosť otca Joela desať filiálok, ale zostali z nich len dve, lebo zvyšné obsadili teroristi. Farníci teraz doslova žijú z ruky do úst a nádej na zlepšenie je mizivá. „Boli noci, keď sme pred banditmi museli utekať do bezpečia niekoľko kilometrov. Aj teraz stále spávam s jedným okom otvoreným. Fara sa stala akýmsi malým utečeneckým táborom. Ľudia vyhnaní zo svojich domovov u nás hľadajú prístrešie, jedlo a iné základné veci.“

Farnosť je však bez prostriedkov a kňaz sám má sotva z čoho vyžiť. „Bez príjmu
alebo s minimálnym príjmom sa farnosť musí starať nielen o svoj chod, ale i pomáhať tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Napriek všetkému dôverujeme Bohu, pôvodcovi a zavŕšiteľovi našej viery, že čoskoro znovu nastane pokoj.“

 

ACN dáva kňazom za odslúženú svätú omšu milodar vo výške 8 €. V diecéze Zaria chceme tak nechať odslúžiť 2 400 jednotlivých omší a 30 novén (9 svätých omší za sebou) pre 54 kňazov. Chcete sa pridať a požiadať o odslúženie svätej omše na Váš úmysel?