Severovýchod Nigérie je najčastejším terčom útokov islamistov z Boko Haram. Dôsledkom teroru je 1,8 milióna vnútorne vysídlených osôb, a to kresťanov i moslimov. Rozprestiera sa tu aj najväčšia diecéza v krajine. Volá sa Maiduguri a tvorí ju 44 farností. Farnosť sv. Pavla v meste Pulka je jednou z nich. 

Blízkosť k hraniciam s Kamerunom znamená, že Pulka je dôležitým záchytným bodom pre vysídlencov. Pred bojmi utiekli do Kamerunu, po upokojení situácie sa vracajú do Nigérie. Ich pôvodné domovy však už nejestvujú. Teroristi ich zrovnali so zemou. Preto teraz žijú v provizórnych stanoch v utečeneckých táboroch v Pulke. Väčšina katolíkov je zhromaždených v tábore nazvanom Alfa. Odhadom sa v ňom nachádza okolo 14 000 ľudí, z toho 9 000 detí.

V súčasnosti je jediným kňazom v Pulke otec Christopher. Nemá dokonca ani pomoc rehoľných sestier, pretože po roku 2014 všetky kongregácie, ktoré tam dovtedy pôsobili, ušli pred prenasledovaním. Väčšinu pastoračnej práce teda odvádzajú 23 katechéti: 18 z nich pôsobia v Pulke a 5 zase v Kamerune. Otec Christopher odhaduje, že v Kamerune sa ešte stále nachádza okolo 2 000 utečencov z Nigérie.

Katechéti sú podľa jeho slov „vojakmi viery, ktorí udržujú vieru ľudí pri živote“. Vraví: „Môžem sa na nich vo všetkom spoľahnúť.“

Viacerí katechéti sú finančne závislí od podpory diecézy, čo jej vedenie stavia do neľahkej situácie. Biskup Oliver Doeme Dashe nás preto požiadal o podporu – cieľom je zabezpečiť katechétom potraviny a malé hospodárstva, aby mohli uživiť svoje rodiny.

Rozpočet na podporu 23 katechétov v rámci projektu obsahuje:

– pomoc pri pestovaní plodín: 11 900 € (z toho 2 500 € na prenájom poľnohospodárskej pôdy a 9 400 € na nákup osiva, hnojív, insekticídov a herbicídov),

– potravinovú pomoc: 15 600 € (kukurica, fazuľa, ryža, proso a kuchynský olej).

To znamená, že za 410 € môžete jednému katechétovi zabezpečiť osivo, hnojivá, insekticídy a herbicídy a on bude môcť vďaka tomu uživiť svoju rodinu a zároveň pokračovať v pastoračnej práci.

Za 110 € umožníte jednému katechétovi, aby si prenajal pôdu a začal s jej obhospodarovaním.

 

Zvážili by ste prosím pravidelný príspevok pre našich bratov a sestry v núdzi? Spoločnými silami tak budeme pomáhať rodinám katechétov so zabezpečením živobytia.