Opátstvo sv. Školastiky, ktoré sa nachádza v meste Umuoji v juhovýchodnej Nigérii, prekvitá. Benediktínsky život sa v ňom vzmáha: 114 sestier žije podľa Reguly sv. Benedikta a stále majú veľa nových povolaní. Riadia sa známou zásadou Ora et laboraModli sa a pracuj. Živia sa teda prácou svojich rúk a ich hlavným zdrojom príjmu je pečenie eucharistických hostií.

Táto činnosť je nielen ideálne zlučiteľná s kontemplatívnym životom, ale predstavuje aj dôležitú službu miestnej cirkvi, pretože Eucharistia je prameňom a centrom jej života. Len v arcidiecéze Onitsha, kde sa kláštor nachádza, žije vyše 2 mil. katolíkov, z ktorých väčšina sa aktívne zapája do života Cirkvi. Potreba hostií je veľká. Kláštor mal donedávna staré zariadenie na pečenie hostií, ktoré sa často kazilo. Práca s ním bola viac než namáhavá. Tím 20 sestier sa napriek tomu vždy usiloval vyrobiť dostatok hostií, hoci niekedy za cenu zmeškanej liturgie hodín, jedla či času
na odpočinok.

Sestra s rezacím zariadením na hostie v benediktínskom opátstve svätej Školastiky.

Naši dobrodinci venovali benediktínkam 20 000 €. Vďaka nim už majú nový stroj
na pečenie, na ktorom je práca oveľa rýchlejšia, jednoduchšia a efektívnejšia. Matka predstavená Mary Ruphina Chukwuka nám napísala: „Sestry sa veľmi potešili, keď sme dostali toto zariadenie. Ďakujeme Bohu za vašu veľkú láskavosť! Odkedy stroj máme, je naším hlavným zdrojom príjmov. Platí to hlavne teraz po pandémii koronavírusu, keďže nastal náročný čas pre nepriaznivú situáciu v našej krajine i vo svete. Váš príspevok je mimoriadny a veľmi nám pomohol!“

 

Všetkým, ktorí prispeli, patrí srdečné „Pán Boh zaplať“! Vďaka Vašej podpore projektov budeme môcť prinášať viac úspešných príbehov.