Komunita sestier dominikánok v meste Zuru bola založená pred 30 rokmi. Toto miesto si zvolili najmä preto, aby evanjelizovali miestnych obyvateľov, ktorí sa vtedy hlásili prevažne k animizmu a islamu. Počas svojej služby si sestry všimli, že im treba poskytnúť aj vzdelanie, a tak začali s výučbou detí – napokon zriadili základnú
i strednú školu. Okrem toho založili malú kliniku, na ktorej poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Riskantná služba

Sestra Nancy, predstavená kláštora, hovorí o službe dominikánok s veľkou radosťou a oduševnením: „Deň začíname spoločnými modlitbami, po ktorých sa rozchádzame
na svoje pôsobiská, kde slúžime Božiemu ľudu. V regióne Zuru sa nám podarilo zasiahnuť mnoho ľudí, kresťanov aj nekresťanov, aby zmenili svoje životy k lepšiemu. Teší nás, keď vidíme, že sa ľuďom, ktorým sme roky slúžili, teraz darí v podnikaní, štúdiu či práci. Vďaka našej evanjelizácii vzniklo viacero spoločenstiev a mnohí, ktorých sme evanjelizovali,
už sami ohlasujú evanjelium. Ďalším zdrojom radosti a sily v našich rôznorodých apoštolátoch je pre nás rehoľný komunitný život.“

 

 

V posledných rokoch sa v Nigérii vystupňovali ozbrojené konflikty, a to najmä v jej severnej časti. Výnimkou nie je ani územie, na ktorom sa nachádza kláštor dominikánok. Sestry nás nedávno informovali o čoraz častejších prípadoch únosov – banditi unášajú ľudí z domovov i pracovísk. Pod vplyvom takýchto udalostí si uvedomili, že aj ony nevyhnutne potrebujú na ochranu okolo svojho kláštora plot
s ostnatým drôtom.

„Ľudia masívne opúšťajú domovy, lebo sa nemôžu dostať na svoje farmy, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom obživy. Kostoly zívajú prázdnotou. Niektorým ľuďom sa natoľko zhoršili životné podmienky, že sa uchyľujú ku krádežiam, prostitúcii a inej kriminálnej činnosti. Neustále sa modlíme za Božiu ochranu a súčasne vás prosíme o podporu na výstavbu oplotenia okolo nášho kláštora,“ napísala sestra Nancy.

 

Príspevkom 6 320 € môžeme pomôcť zvýšiť bezpečnosť sestier dominikánok. Budú sa tak môcť lepšie sústrediť na svoju dôležitú misiu.