Diecéza Maiduguri

Diecéza Maiduguri na severovýchode Nigérie bola založená roku 1966 a tvorí ju
44 farností. S rozlohou približne 142 000 km2 je najväčšou diecézou v krajine. Na jej území žije 5,5 mil. obyvateľov, a to predovšetkým moslimov. Počet katolíkov sa odhaduje na 223 000 osôb.

Diecéza Maiduguri je nielen miestom zrodu islamistickej teroristickej skupiny Boko Haram, ale i najčastejším terčom jej útokov. Konflikt najviac zasahuje tri štáty: Borno, Adamawa a Yobe. Už 2,2 mil. ľudí prišlo o strechu nad hlavou a každodenne sú v ohrození zdravia a života. Státisíce vnútorne vysídlených osôb sa sústreďujú v posádkových mestách, kde Nigérijské ozbrojené sily strážia hraničnú líniu – tú sa neodporúča prekračovať. Ľudia žijú v stiesnených a nevyhovujúcich podmienkach, vysídlení roľníci majú veľmi obmedzené možnosti zabezpečiť si živobytie.

Situácia v Pulke

Utečenci v Pulke pochádzajú z kmeňa Mandala, ktorý pred nástupom Boko Haram obýval dediny v okolí Pulky, asi 20 kilometrov od hranice s Kamerunom. Vďaka pôsobeniu misionárov veľká časť z nich prijala kresťanstvo.

Keď roku 2013 prišli do regiónu ozbrojenci z Boko Haram, mnohí museli konvertovať na islam. Iní sa rozhodli pre útek do okolitých vrchov, pretože chceli „radšej zomrieť, ako konvertovať“. Zostali tam niekoľko mesiacov. Po priblížení sa bojov prekročili kamerunskú hranicu a usadili sa v táboroch v diecéze Maroua-Mokolo, kde sa zdržiavali od augusta 2014 do mája 2017. Potravinovú a lekársku pomoc im zabezpečovala OSN a miestna cirkev.

Po tomto období sa väčšina utečencov rozhodla pre návrat do Nigérie. No keďže situácia v ich dedinách bola stále neistá, zostali v Pulke, v ktorej im bezpečnosť zaručujú vojaci. Dnes žije 90 % týchto utečencov v štyroch táboroch neďaleko mesta. Katolíci sú prevažne zhromaždení v tábore Alfa neďaleko Farnosti sv. Pavla
v Pulke. Otec Christopher, tamojší kňaz, ktorý pôsobí aj v tábore, odhaduje, že sa
v ňom nachádza okolo 14 000 ľudí, z toho 9 000 detí. Všetci žijú v stanoch.

 

Deti po rozdaní nových učebných materiálov.

 

Potreby

Cieľom projektu je pomôcť diecéze Maiduguri uhradiť školné za 700 vnútorne vysídlených detí z Pulky – ide o 425 dievčat a 275 chlapcov.

Vláda síce pre vnútorne vysídlené osoby v Pulke postavila školy, ale podmienky
na učenie sú v nich veľmi zlé. Učiteľov je málo, triedy sú preplnené. Diecéza sa pokúša začleniť niektorých žiakov do svojich škôl, no i tak mnohé deti zostávajú
bez možnosti vzdelania. Otec Christopher, farár v Pulke, sa preto rozhodol
vo farskom areáli znovu otvoriť Materskú a základnú školu sv. Pavla. Kedysi dlhé roky fungovala, potom ju však vypálili ozbrojenci z Boko Haram (názov skupiny Boko Haram v preklade znamená „protizápadná výchova“). Miestna cirkev
pre svoje obmedzené priestorové a finančné možnosti nedokáže zaplatiť učiteľov
ani zabezpečiť potrebné učebné pomôcky. Žiaci teda musia uhrádzať školné, hoci
v minulosti bolo vyučovanie bezplatné.

Aj keď je školné veľmi nízke (20 € ročne), väčšina rodín si ho nemôže dovoliť. Otec Christopher v mene 700 takýchto detí prosí o ich finančnú podporu na tri školské roky.

Pomoc rovnako potrebuje 50 starších študentov – nastúpia na štátnu strednú školu, ktorú nedávno v meste nechala postaviť vláda namiesto budovy zničenej povstalcami. Škola už naplno funguje a diecéza sa rozhodla zapísať do nej niekoľkých študentov.

 

Sumou 20 € umožníte jednému dieťaťu z utečeneckého tábora v Pulke na severe Nigérie navštevovať školu po celý školský rok.