Farnosť Krista Kráľa so sídlom v meste Itacoatiara sa nachádza v amazonskej oblasti, a to na ploche 58 000 km2, čo je viac, ako majú niektoré menšie európske krajiny, napríklad Holandsko či Švajčiarsko. Hlavnými dopravnými komunikáciami sú tu rieky, pretože cesty takmer neexistujú a letecká doprava je veľmi drahá.

Vzdialenosti sú obrovské – na vode dosahujú do 2 000 km.

Malý počet kňazov, ktorí tu pôsobia, môže navštíviť niektoré farnosti iba raz alebo dvakrát ročne: kňaz sa sústredí na vysluhovanie sviatostí a sprevádzajúci laickí misionári ponúkajú katechézu alebo iné formy vyučovania viery.

Spomenutá farnosť so sídlom v meste Itacoatiara má 48 filiálok. Z nich 5 sa nachádza na ostrove v Amazonke a ďalšie desiatky na brehoch rieky Rio Arari. Väčšina spoločenstiev na brehu rieky má kaplnku, ale niektoré komunity sú príliš chudobné na to, aby si ju mohli zriadiť. Pastoračné aktivity v spoločenstvách zahŕňajú bohoslužby slova, katechézy, prípravu na prijatie sviatostí, zdravotnú starostlivosť a mnohé iné. Cesta po rieke do najvzdialenejšej filiálky trvá 10 hod.

Farnosť doteraz vlastnila 7-miestny motorový čln s výkonom 70 koní. Kúpila ho už starší, a preto potrebuje čoraz viac opráv. Navyše bol poskladaný z dvoch menších člnov a je nestabilný. Keď stúpne hladina vody, vo vode plávajú kmene stromov a riziko kolízie, pri ktorej by sa mohol poškodiť, je vysoké. K tomu ešte treba pripočítať vysoké náklady na palivo.

S finančnou pomocou ACN by si chcela farnosť v blízkej budúcnosti zakúpiť nový, bezpečnejší hliníkový čln pre 8 – 9 cestujúcich, čo podstatne uľahčí pastoračnú prácu.

Prisľúbili sme pomoc vo výške 27 600 €.