Rosariáni sú prvým kontemplatívnym mužským rádom, ktorý vznikol v Ázii. Začiatkom 20. storočia ho založil Bastiampillai Anthonipillai, pochádzajúci z okolia Džafny na území dnešnej Srí Lanky. (Existuje aj ženská vetva tohto rádu.)

Dnes má mužská vetva rosariánov 25 kláštorov – sú vybudované najmä na Srí Lanke a v Indii. Pretože ide o chudobnú miestnu kongregáciu, ACN opakovane podporuje rehoľníkov v oboch krajinách rôznymi projektmi, napríklad omšovými milodarmi či dodávaním pomôcok na vzdelávanie.

Táto pomoc je v čase pandémie koronavírusu ešte potrebnejšia. Aj na Srí Lanke bolo totiž od polovice marca nariadené obmedzenie pohybu. Nesmeli sa uskutočňovať ani verejné bohoslužby. Otec Anil z kláštora v Kochchikade vypovedá o tom, čo so spolubratmi zažili v posledných mesiacoch. Oblasť, kde sa nachádzajú, je husto osídlená a patrí v krajine medzi najviac postihnuté ochorením COVID-19.

„V kláštore sme dodržiavali časy našich modlitieb, eucharistickú adoráciu aj slávenie svätej omše. Modlili sme sa a obetovali za ľudí. Mám pocit, že v tomto období sme zakúsili veľa požehnania. Hoci v súčasnosti nemáme žiadny príjem, sme radi, že sa môžeme so svojimi susedmi a chudobnými podeliť aspoň o to, čo máme.“

Počas obdobia obmedzenia pohybu navštevovali rehoľníci chudobných a prinášali tým, ktorí o to požiadali, sväté prijímanie. Modlili sa za nich a nosili im aj materiálnu pomoc. Dodržiavali pritom potrebné bezpečnostné opatrenia. „Delili sme sa s nimi o to, čo nám štedrí ľudia priniesli. Pomáhali sme všetkým, ktorí nás požiadali o pomoc. Naďalej im pomáhame natoľko, nakoľko môžeme.“

Chceli by sme odoslať 30 otcom rosariánom na Srí Lanke omšové milodary vo výške 19 440 €. Budú tak sláviť sväté omše na úmysly dobrodincov, ktorí tieto omšové milodary venovali. Dar, čo za to dostanú, je cenným príspevkom na ich vlastné živobytie a prospeje aj dielam dobročinnosti, ktoré spravujú.