V nedávnej minulosti sa v Pakistane opakovali teroristické útoky na kostoly, a preto farnosti sprísňujú bezpečnostné opatrenia. Vyžaduje to i vláda, ktorá predpisuje bezpečnostné normy: pevné a vysoké ochranné múry s ostnatým drôtom, vybavené kamerovým systémom.

Zavedenie týchto opatrení však predstavuje pre mnohé farnosti veľkú finančnú záťaž – veriaci v Pakistane sú chudobní a zvyčajne patria k najnižším spoločenským vrstvám (príslušníci náboženských menšín majú len malú príležitosť postúpiť na spoločenskom rebríčku).

ACN dlhodobo pomáha farnostiam a iným cirkevným inštitúciám v Pakistane so zavedením potrebných bezpečnostných opatrení. Teraz nás o pomoc požiadala Farnosť Panny Márie Loretánskej v diecéze Multan. Kostol a faru postavili pred 60 rokmi talianski dominikáni. V tom čase teroristická hrozba neexistovala, takže neboli obohnané múrom.

Keď sa bezpečnostná situácia zhoršila, veriaci postavili múr svojpomocne. V súčasnosti už nie je dostatočne pevný, pretože ho opakovane poškodili búrky, a tiež je príliš nízky – nespĺňa tak požiadavky vlády, ktorá navyše vyžaduje rýchlu realizáciu nariadených opatrení.

 

Veriaci si nedokážu sami zadovážiť prostriedky na výstavbu ochranného múru a preto sa správca farnosti s dôverou obrátil na ACN. Chceli by sme tento dôležitý projekt čo najrýchlejšie podporiť sumou 25 500 €. Pridáte sa k pomoci?