Khushpur je najväčšou katolíckou obcou v Pakistane. Žartom sa zvykne označovať za „pakistanský Vatikán“, lebo ide o miesto, kde žije takmer 8 000 katolíkov a rozvíja sa mimoriadne aktívny cirkevný život. Je akousi chrbtovou kosťou Katolíckej cirkvi v tejto prevažne moslimskej krajine. Vzišli z neho i početné rehoľné a kňazské povolania vrátane dvoch biskupov.

Z obce Khushpur tiež pochádzal katolícky minister pre menšiny Shahbaz Bhatti, ktorého roku 2011 zavraždili maskovaní muži streľbou zo samopalov. Dôvodom bolo, že sa postavil proti zákonu o rúhaní. K zodpovednosti za útok sa vtedy prihlásilo hnutie Taliban v Pandžábe. Pochovali ho v rodnej obci a už tri týždne po jeho zavraždení podala Konferencia biskupov Pakistanu do Vatikánu oficiálnu žiadosť, aby bol zaradený na zoznam tzv. mučeníkov svetovej Cirkvi. V poslednom rozhovore minister uviedol, že svoje angažovanie sa pokladá za „svedectvo pre Krista“.

Khushpur je dôležitým miestom aj preto, že tam od roku 1952 funguje Národné vzdelávacie centrum pre katechétov. V súčasnosti v ňom absolvuje trojročný vzdelávací kurz 63 mužov. Tí z nich, ktorí sú ženatí a majú rodiny, dostanú na čas štúdia byt. Ich manželky podobne navštevujú rôzne kurzy, napríklad šitia, hospodárenia v domácnosti, zdravotnej starostlivosti či základných biblických znalostí, deti chodia do materskej školy alebo školy v obci. Keďže životy žien a mužov sú vo všeobecnosti v Pakistane prísne oddelené, o ženy sa potom v miestnych komunitách môžu postarať manželky katechétov.

Budúci katechéti, účastníci kurzov, pochádzajú z celého Pakistanu. Po ukončení štúdia sa vracajú do domovských diecéz, aby v nich slúžili Cirkvi. Mnohé farnosti sa rozprestierajú na rozľahlých územiach a spravidla sa skladajú z dedín roztrúsených po širokom okolí. Katechéti pri odovzdávaní viery zohrávajú dôležitú úlohu – kňazi nemôžu byť v rovnakom čase na rôznych miestach.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pravidelne a dlhoročne podporuje Národné vzdelávacie centrum pre katechétov. Nakoľko vysoká inflácia aktuálne zvýšila jeho výdavky, je naša pomoc ešte potrebnejšia ako v minulosti.

 

Radi by sme ho podporili sumou 9 850 €, aby mohlo 63 budúcich katechétov pokračovať vo formácii a vzdelávaní.