Farnosť Ducha Svätého so sídlom v Sangla Hill je najväčšou farnosťou v arcidiecéze Lahore. Zahŕňa celkovo 67 dedín, z ktorých mnohé sú vzdialené od farského centra. A tak bol pán farár, otec Akmal Patras, rozhodnutý dať príležitosť aj tým katolíckym deťom, ktoré žijú ďalej, aby sa aj ony mohli zúčastňovať na katechetických a biblických stretnutiach.

Vďaka štedrosti našich dobrodincov sme mohli prispieť sumou 11 500 eur, aby sa v piatich z týchto dedín mohol vytvoriť program nedeľnej školy. Celkovo má teraz približne 250 detí vo veku od 7 do 15 rokov možnosť spoznávať Sväté písmo a katolícku vieru.

To bolo veľmi dôležité, pretože, ako vysvetľuje otec Akmal, v Pakistane štátne školy síce teoreticky ponúkajú možnosť výberu medzi islamským náboženstvom a štúdiom všeobecnej etiky, ale v praxi neponúkajú takmer nič z tejto etiky. Preto v skutočnosti aj kresťanské deti musia absolvovať islamskú náboženskú výučbu, aby získali body potrebné na postup do vyššieho ročníka. V každom prípade, aj keby sa etika ponúkala ako alternatívny predmet, neriešilo by to potreby katolíckych žiakov, pretože by im to nijako nepomohlo lepšie spoznať ich katolícku vieru. Okrem toho sa v štandardných pakistanských školských učebniciach takmer pre každý predmet šíria najrôznejšie nepravdivé informácie o náboženských menšinách a kresťanskí žiaci – rovnako ako príslušníci iných menšín – musia pravidelne čeliť predsudkom a často aj nenávisti zo strany svojich učiteľov a spolužiakov. Ani rodičia im v tom žiaľ nevedia pomôcť, pretože takmer všetci sú negramotní. „Mnohé kresťanské deti sa cítia menejcenné, zastrašované a nakoniec školu opustia,“ vysvetľuje otec Akmal. A tak kresťanským žiakom pomáha, ak dobre poznajú svoju vieru a dokážu správne reagovať na predsudky a provokatívne otázky, ktorým čelia.

 

Ako vidíte, nedeľné školy sú veľmi dôležité. Srdečne vám všetkým ďakujeme za vašu pomoc. Nech vás Boh odmení! Ďalšie naše projekty môžete podporiť tu.