Vysoko v Andách, približne 4 000 m nad morom, leží diecéza Oruro. S rozlohou takmer 53 600 km2 a je väčšia ako niektoré menšie európske krajiny, napríklad Holandsko. Osídlená je len riedko, má pol milióna obyvateľov – polovica z nich žije v meste Oruro.

Celkovo 43 farností tejto diecézy sa rozprestiera na rozľahlých a ťažko prístupných územiach. Pri starostlivosti o veriacich má služba rehoľníčok ten najvyšší význam: zohrávajú dôležitú úlohu pri ohlasovaní viery, katechéze, pastoračnej starostlivosti o mladých ľudí či duchovnom sprevádzaní a zároveň sú jediné, ktoré pomáhajú ľuďom v ich konkrétnych potrebách. Vykonávajú mnoho záslužného v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy. Okrem iných zariadení prevádzkujú aj kuchyne, v ktorých sa pre chudobných varia polievky.

Nezištná služba sestier je mimoriadne náročná – je ťažké znášať chlad, vysokohorskú klímu, zlé, nebezpečné cesty, pustú krajinu, zložité sociálne prostredie… Rehoľníčky však vedia, že ich pomoc a podpora sú naliehavo potrebné. Svoju prácu vykonávajú za Božiu odmenu – plat nedostávajú.

Biskup Krzysztof Bialasik si nemôže vynachváliť dobro, ktoré rehoľné sestry vykonávajú v jeho chudobnej diecéze. Požiadal nás o pomoc pre 27 rehoľníčok z 9 rôznych kongregácií. Prisľúbili sme mu 14 730 €.