V andskej arcidiecéze Huancayo pôsobí 26 rehoľníčok z 8 rozličných kongregácií.
V oblasti, ktorá má približne 15 100 km2, čo je rozloha menšieho štátu, žije len
743 000 ľudí – z nich je 71,5 % katolíkov. Každý kňaz sa v priemere musí starať
o viac ako 8 000 veriacich, roztrúsených po tomto rozsiahlom území.

Rehoľníčky sa starajú predovšetkým o ľudí vo vidieckych oblastiach. Väčšina je veľmi chudobná a sotva vyžije z chovu dobytka a poľnohospodárstva. Domy, v ktorých bývajú títo ľudia, sú postavené v tradičnom štýle quincha – z prútia a hliny.
Na mnohých miestach nie je vybudovaná ani základná infraštruktúra a sestry sú nútené prekonávať po zlých cestách veľké vzdialenosti.

 

 

Kardinál Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arcibiskup z Huancaya, má z práce sestier radosť a prosí, aby sme ich podporili. Informuje nás: „Chýbajú nám povolania. Máme čoraz menej povolaní, a preto je tu čoraz menej kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Oblasť Huancayo je obrovská a kňazi, ktorých máme, ju nedokážu pokryť. Dôsledkom je, že ľudia v odľahlých oblastiach, kde sa kňazi nedostanú, sa cítia opustení a nespokojní. Navyše v týchto oblastiach pôsobia sekty, ktoré si získavajú nových prívržencov, lebo využívajú biedu ľudí. Pozornosť a aktivity sestier sa teda sústreďujú práve na miesta, kde kňazi nie sú stále k dispozícii. V komunitách zostávajú dva-tri dni. Prinášajú ľuďom nádej a radosť, delia sa s nimi o realitu ich života, povzbudzujú ich a sú im žijúcim príkladom Božieho slova. Hoci si prácu sestier všetci veľmi vážia, ony nemajú finančné prostriedky na pokrytie svojich výdavkov.“

Sestry v arcidiecéze Huancayo stoja pri miestnych ľuďoch v duchovných, duševných aj telesných potrebách: pripravujú deti, mladých i dospelých na prijatie sviatostí, poučujú ich o viere, sprevádzajú rodiny, starajú sa o chorých.

 

Aby mohli pokračovať v svojej hodnotnej práci, chceme ich podporiť príspevkom na živobytie vo výške 10 870 €. Pripojíte sa?