Rozhlas je najdôležitejším masovokomunikačným prostriedkom v diecéze San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña, nachádzajúcej sa v provincii Chaco na severe Argentíny. Ide o jednu z najchudobnejších diecéz v krajine, ktorá má veľké sociálne problémy. Mnohé deti sú vážne podvyživené.

„Chudoba tu nie je menšia než v Afrike,“ uvádza farár Adolfo Kocka. Väčšinu územia pokrýva prales a nie bezdôvodne sa nazýva El Impenetrable (Nepreniknuteľný). Do mnohých osád je ťažké a niekedy priam nemožné dostať sa, k dispozícii nie je telefónne spojenie, signál mobilného telefónu cez prales nepreniká. Najdôležitejším spojením teda zostáva rozhlas.

Katolícka stanica Radio Maria Auxiliadora tu už 20 rokov dobre slúži: podporuje kňazov v každodennej práci, je dôležitým nástrojom cirkevnej pastorácie a nenahraditeľným komunikačným a informačným prostriedkom. V časoch pandémie koronavírusu sa už aj ľudia v iných častiach sveta mohli presvedčiť o tom, aké dôležité sú masovokomunikačné prostriedky, a to najmä pre Cirkev. Na neprístupnom a rozsiahlom území pralesa je táto potreba aktuálna aj v „normálnych“ časoch.

Vysielaciu anténu stanice Radio Maria Auxiliadora nedávno vážne poškodil úder blesku, takže vysielala iba v okruhu 20 km. Bola to veľká strata. Vďaka pomoci našich dobrodincov bola opravená a technicky optimalizovaná – vysielanie sa obnovilo. Srdečná vďaka všetkým, ktorí pomohli!

Len vďaka štedrosti dobrodincov môžeme podporovať projekty ako tento.