Komunita Opus Mariae (v Brazílii známa ako „Eis aí tua mãe – Obra de Maria“), bola založená v Brazílii v roku 1990 a v súčasnosti má na celom svete okolo 3350 členov zo všetkých oblastí života vrátane kňazov, diakonov, zasvätených náboženských, manželských párov a aj slobodných ľudí.

Všetci spolu tvoria jednu veľkú rodinu. Komunita sa teraz rozšírila do 7 rôznych latinskoamerických krajín, 22 afrických krajín, do Izraela a Palestíny a tiež do Talianska a Portugalska v Európe.

Jednou z jej misií je organizovanie pútí po celom svete, na ktorých sa zúčastňujú tisíce ľudí. Komunita organizuje aj kongresy, má na starosti útočiská pre núdznych, organizuje aj evanjelizačné koncerty, je aktívna v apoštoláte médií a v apoštoláte mládeže a povolaní a tiež v projektoch sociálnej práce, napríklad pre drogovo závislých.

Zvlášť atraktívnou črtou tohto spoločenstva je počet kňazských povolaní, ktoré vďaka nej rastú. Len v arcidiecéze diecéze Olinda a Recife sa na svoje kňažstvo pripravuje 50 mladých mužov. Pochádzajú najmä z Brazílie, no aj z rozličných afrických krajín – z Toga, Beninu či Mozambiku.

Pre toto spoločenstvo je však veľkou výzvou platiť všetky náklady spojené s ich formáciou. Preto sa na nás vedúci komunity obrátili s prosbou o pomoc. V minulosti sme prispeli sumou 8200 EUR a pomohli sme tak 23 zo seminaristov. A tento rok im pomôžeme znova.

Zrekonštruované centrum pre formáciu. Foto ACN

Výstavba studne

Ikra, diecéza Budwai, Etiópia

28 000 Eur

September 2020