Misijné františkánky Panny Márie slúžia v Etiópii od roku 1910. V súčasnosti ich v rôznych častiach krajiny pôsobí 76 a sú aktívne v oblasti zdravotníctva, výchovy a katechézy.

V nedávno založenom opatrovateľskom dome rehoľného rádu žije 12 sestier. Majú 78 až 90 rokov. Celý život pracovali vo veľmi chudobných oblastiach ako zdravotné sestry, farmaceutky, učiteľky, katechétky, v komunite boli zodpovedné za formáciu mladých sestier a realizáciu projektov, pôsobili ako predstavené alebo správkyne rádu.

Sestra Margareth, zodpovedná za opatrovateľský dom pre sestry, nám píše: „Sme veľmi hrdé na naše staršie sestry, ktoré dlhé roky slúžili Pánovi a jeho ľudu celým srdcom a so všetkou obetavosťou. Naďalej slúžia Cirkvi tým, čo ešte dokážu robiť, hlavne každodennou modlitbou.“

Dnes sú staršie rehoľníčky samy odkázané na pomoc. Niektoré sú ťažko choré a pripútané na lôžka. V záujme zlepšenia starostlivosti požiadala ich rehoľná komunita nadáciu ACN o pomoc so zabezpečením dvoch elektrických ošetrovateľských lôžok a dvoch invalidných vozíkov.

Vďaka podpore dobrodincov nadácie ACN, sestry môžu po dlhom a obetavom živote zakúsiť potrebnú starostlivosť. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli!

Nové lôžko a invalidný vozík

Nadácia ACN podporuje prácu rehoľných sestier v mnohých krajinách sveta, kde slúžia núdznym. Ak chcete pomôcť podobnému projektu, môžete tak urobiť na našom darcovskom portáli.