URUGUAJ – Len málokto popísal dôležitosť kňazov výstižnejšie ako sv. Ján Mária Vianney, slávny farár z Arsu: „Keby sme nemali sviatosť kňazstva, nemali by sme Pána. Kto ho ukladá do svätostánku? Kňaz! Kto prijal vašu dušu, keď po prvý raz vstúpila do sveta? Kňaz! Kto ju sýti, aby mala silu dokončiť svoje putovanie? Kňaz! Kto ju […]

URUGUAJ – Len málokto popísal dôležitosť kňazov výstižnejšie ako sv. Ján Mária Vianney, slávny farár z Arsu: „Keby sme nemali sviatosť kňazstva, nemali by sme Pána. Kto ho ukladá do svätostánku? Kňaz! Kto prijal vašu dušu, keď po prvý raz vstúpila do sveta? Kňaz! Kto ju sýti, aby mala silu dokončiť svoje putovanie? Kňaz! Kto ju pripraví, aby sa mohla objaviť pred Bohom, posledný raz umytá v krvi Ježiša Krista? Kňaz, vždy len kňaz!“

Na svete je viac než 400 000 kňazov. V ich rukách sa chlieb a víno premieňa na Kristovo Telo a Krv. Mnohí z nich sú už starí a chorí a len s ťažkosťami nachádzajú silu pozdvihnúť kalich. Aj napriek tomu naďalej verne slávia Kristovu obetu. Patrí k nim aj 18 starších a zoslabnutých kňazov, ktorí dnes žijú v domove seniorov určenom pre kňazov v Montevideu, hlavnom meste Uruguaja.

Kňazi v domove seniorov počas slávenia obradov Veľkej noci.

V Uruguaji má Katolícka cirkev menší vplyv na spoločnosť ako v iných krajinách Latinskej Ameriky. K Cirkvi sa hlási len niečo vyše polovice obyvateľov a prežívanie náboženstva je vo veľkej miere vytláčané do oblasti súkromného života. Proces sekularizácie začal v tejto druhej najmenšej krajine Latinskej Ameriky už v polovici 19. storočia. V roku 1859 boli z krajiny vyhostení jezuitskí kňazi a protiklerikálne a liberálne nálady medzi obyvateľmi stále rástli. V roku 1917 došlo k prísnej odluke Cirkvi od štátu a Uruguajci dnes celoštátne neoslavujú žiadne kresťanské sviatky, dokonca ani Veľkú noc alebo Vianoce. Mnoho prijatých zákonov priamo odporuje katolíckemu učeniu.

Veľa katolíckych kňazov v Uruguaji žije na hranici chudoby, obzvlášť tí, ktorí sú starí a chorí. Osemnásti starší kňazi, ktorí žijú v domove seniorov v Montevideu, prežili život vernej služby Bohu a Cirkvi. Na sklonku svojho života si zaslúžia láskavú starostlivosť a vďačnosť za svoju službu. Práve preto sme im prisľúbili, že im pomôžeme poskytnutím omšových milodarov. Títo kňazi budú slúžiť sväté omše na úmysly našich darcov a vďaka omšovým milodarom, ktoré im venujete, pomôžete dofinancovať náklady na chod domova seniorov. Poskytnete im tiež prostriedky na uhradenie skromných osobných výdavkov, ako sú napríklad lieky a zdravotná starostlivosť.

ACN sa rozhodla darovať týmto kňazom spolu 14 580 eur. Každý z kňazov tak vďaka príspevkom našich darcov dostane 67,50 eur mesačne ako vyjadrenie našej lásky a vďačnosti za jeho celoživotnú službu.

Staňte sa aj vy darcom ACN a pomáhajte Cirkvi prekvitať všade vo svete!