Prebiehajúci pastoračný rok je pre Cirkev v Gruzínsku mimoriadny: bol zasvätený Fatimskej Panne Márii, ktorá sa roku 1917 zjavila trom pastierikom a zverila im posolstvá, čo mali pre osud ľudstva podstatný význam. Išlo o výzvu na obrátenie a ukončenie urážania Boha, a teda záchranu sveta pred katastrofou. Modlitbou, pokáním a vlastným obrátením k nej môže prispieť každý človek.

Zjavenia boli potvrdené 13. októbra 1917 zázrakom Slnka, ktorý sledovali tisíce ľudí, a uznáva ich aj Katolícka cirkev. Vo Fatime postavili jednu z najdôležitejších svätýň Cirkvi – opakovane ju navštívili viacerí pápeži.

V priebehu fatimského roku sochu Panny Márie postupne prinesú do všetkých 35 katolíckych farností na Južnom Kaukaze. Je to veľká radosť pre Katolícku cirkev, ktorá s 50 000 veriacimi (arménskeho, chaldejského a latinského rítu) tvorí skutočne neveľkú menšinu v krajine s prevažne pravoslávnym obyvateľstvom. Osobitá púť Panny Márie má zároveň podporiť spoločenstvo a dialóg s pravoslávnymi bratmi a sestrami, ktorí sú rovnako srdečne pozvaní.

Katolícka cirkev v Gruzínsku chce v tomto roku realizovať aj ďalšie iniciatívy na posilnenie viery a pomoc pri formovaní života založeného na viere. Dôraz kladie na rodiny. Program navrhnutý katolíckou Komisiou pre rodinu obsahuje biblické vzdelávanie pre 200 účastníkov, rôzne aktivity v rámci prípravy na manželstvo, pomoc pri výchove a vzdelávaní, kresťanský letný tábor pre mladé páry a i. Rodiny by totiž mali vidieť, že Cirkev im venuje zvláštnu pozornosť a očakáva, že ony tiež budú aktívnymi prvkami. Je na rodinách, aby šírili kultúru života aj kultúru prijatia ešte nenarodeného dieťaťa a odovzdávali ich ďalším generáciám.

Nadácia ACN plánuje podporiť hodnotnú prácu Komisie pre rodinu v Gruzínsku sumou 6 000 €.