Pomôžme kresťanom ostať na Ninivskej planine.   250 miliónov dolárov je potrebných na obnovu takmer 13 000 domov na Ninivskej planine v Iraku. Johannes Heereman von Zuydtwyck, výkonný prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, vyzval politické, náboženské a humanitárne organizácie, aby sa pripojili k ACN a podporili rekonštrukciu domov na Ninivskej planine. Cieľom je […]

Pomôžme kresťanom ostať na Ninivskej planine.

 

250 miliónov dolárov je potrebných na obnovu takmer 13 000 domov na Ninivskej planine v Iraku. Johannes Heereman von Zuydtwyck, výkonný prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, vyzval politické, náboženské a humanitárne organizácie, aby sa pripojili k ACN a podporili rekonštrukciu domov na Ninivskej planine. Cieľom je obnoviť aj ľudské práva a chrániť náboženské menšiny v Iraku.

V súčasnosti je približne 95 0000 ľudí z kresťanských rodín, ktorí utiekli pred vojnou v Mosule a na Ninivskej planine, vysídlených v rámci Iraku štátu v meste Erbil a v jeho okolí. Podľa prieskumu ACN z novembra 2016 sa len 3% respondentov chceli vrátiť do rodných dedín; v tom čase bola bezpečnostná situácia na oslobodenom území krehká a stále prebiehali bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume vo februári 2017 až 41% respondentov uviedlo, že sa chce vrátiť do rodnej dediny a 46% takúto možnosť zvažuje. Po oslobodení svojich dedín sa mnohí z týchto kresťanov snažia vrátiť do svojich domovov a  k svojmu živobytiu. Avšak deštrukcia je značná: takmer 13 000 domov v 9 kresťanských dedinách na Ninivskej planine bolo poškodených, spálených alebo úplne zničených. Všetko bolo vyplienené. Aby bolo možné plánovať a dohliadať na rekonštrukčný program, bola 27. marca tohto roku v irackom meste Erbil zriadená Komisia na rekonštrukciu Ninive (NRC). Tvoria ju predstavitelia troch hlavných kresťanských cirkví v tejto oblasti: Sýrska pravoslávna cirkev, Sýrska katolícka cirkev, Chaldejská katolícka cirkev, a tiež traja odborní poradcovia z ACN.

V snahe zachovať kresťanstvo v Iraku vyzývajú  miestne cirkvi s podporou ACN ďalšie organizácie a medzinárodné inštitúcie k účinnej pomoci v príprave obnovy Ninivskej planiny a k pomoci návratu kresťanských rodín ku svojim koreňom.