Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku je zastúpená najmä v Transylvánii (Sedmohradsku) a má okolo 480 000 veriacich. Je v jednote s rímskym pápežom
a ako jedna z východných katolíckych cirkví slávi liturgiu v byzantskom obrade.

Prvou rumunskou gréckokatolíckou kongregáciou boli Sestry Božej Matky – roku 2021 oslavovali 100. výročie svojho založenia. Pôvodne bolo ich poslaním starať sa
o siroty. S pribúdajúcim počtom rehoľníčok sa však čoraz viac venovali aj vzdelávaniu dievčat: vyučovali na všetkých typoch škôl – od predškolských zariadení
po gymnáziá a stredné odborné učilištia – a prevádzkovali internáty pre študentky. Nakoniec začali ošetrovať chorých. Počas druhej svetovej vojny sa starali o ranených na bojisku.

História Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku je históriou prenasledovania; najskôr
do roku 1918, keď jej veriaci patrili k rumunskej menšine v rakúsko-uhorskom Sedmohradsku, potom najmä v rokoch 1948 – 1989, teda v čase komunistickej nadvlády. Počas komunistickej éry bolo vo väzniciach a pracovných táboroch internovaných aj 25 sestier z kongregácie. Spoločenstvo napriek tomu tajne pokračovalo v evanjelizačnej práci. Sestry udržiavali kontakty s uväznenými kňazmi
i biskupmi a svedčili o skrytej existencii Gréckokatolíckej cirkvi. V malých bytoch, v ktorých po dve-tri bývali, si smeli ponechať Najsvätejšiu sviatosť a kňazi im prichádzali vysluhovať svätú omšu. Okolo sestier sa postupne vytvorili spoločenstvá a po páde komunizmu sa tieto miesta stali základmi prvých farností.

Sestry počas liturgického slávenia na tretí deň Vianoc, 27.12.2022

Po spoločensko-politickej zmene si sestry v Kluži otvorili detský domov a začali pracovať v nemocniciach. Niektoré odišli študovať do Ríma, aby mohli formovať nasledujúcu generáciu rehoľníčok. Roku 2003 bol posvätený Kláštor Božej Matky
v Kluži.

Veriaci do tohto kláštora radi prichádzajú. Chcú sa v ňom stretnúť s Pánom a nájsť oázu pokoja uprostred mestského zhonu. Na modlitbách spoločenstva, eucharistickej adorácii a božskej liturgii sa spolu s rehoľníčkami zúčastňujú rôzne skupiny mladých a dospelých. Mnoho ľudí hľadá u sestier duchovnú pomoc a počas celého dňa prichádzajú chudobní, ktorí ich prosia o jedlo alebo oblečenie.

Sestry majú v svojom kláštore problém: starý vykurovací systém treba vymeniť, ale nestačia im na to finančné prostriedky. S dôverou sa obrátili na nás.

 

Nechceme ich sklamať a sľúbili sme im 23 200 €. Pridáte sa k našej pomoci?