Veriaci v katolíckej Diecéze sv. Klementa v Saratove na juhu Ruska netrpezlivo očakávajú návštevy kňazov. Takmer 20 000 katolíkov tu totiž žije rozptýlených po území, ktoré je svojou rozlohou 1,4 mil. km2 dvakrát väčšie ako Francúzsko. Na jednom mieste sa pritom často nachádza len malá katolícka komunita, nezriedka len jediná rodina.

Kňazi musia prekonávať veľké vzdialenosti, keď sa chcú pastoračne postarať o svojich veriacich. Pre prežitie Katolíckej cirkvi v regióne má ich pôsobenie zásadný význam, pretože tam, kde nepríde kňaz, nemôžu veriaci prijímať sviatosti. Postupne sa ich vnútorná väzba na Cirkev uvoľňuje a viera sa oslabuje, a to najmä u mladších ľudí, ktorí u rovesníkov vidia, že sa dá žiť aj bez Boha a Cirkvi.

Takto sa vytvára začarovaný kruh: tam, kde mizne viera, nie sú duchovné povolania, a teda sa znižuje počet kňazov, intenzita pastoračnej starostlivosti slabne, ešte viac ľudí sa vzďaľuje od Cirkvi a úrodná pôda pre miestne povolania sa ďalej stráca. Už dnes je to tak, že väčšina kňazov diecézy pochádza zo zahraničia.

 

Potrebné pastoračné cesty sú v tejto oblasti finančne nákladné – veľké vzdialenosti si vyžadujú veľa pohonných hmôt. ACN preto pravidelne podporuje kňazov saratovskej diecézy, aby sa veriaci dočkali ich pastoračnej starostlivosti. Aj tento rok by sme im radi pomohli sumou 15 000 €.