Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi začala s obnovou domov pre 41 kresťanských rodín v meste Bartella v Iraku. Tento projekt je pokračovaním rozsiahlej rekonštrukcie kresťanských obydlí na Ninivskej planine, v rámci ktorej ACN zatiaľ zrenovovala viac ako 2000 domov v  regióne. Po ukončení prác sa tak bude môcť vrátiť do svojich domovov ďalších asi 220 […]

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi začala s obnovou domov pre 41 kresťanských rodín v meste Bartella v Iraku. Tento projekt je pokračovaním rozsiahlej rekonštrukcie kresťanských obydlí na Ninivskej planine, v rámci ktorej ACN zatiaľ zrenovovala viac ako 2000 domov v  regióne. Po ukončení prác sa tak bude môcť vrátiť do svojich domovov ďalších asi 220 ľudí.

Pred inváziou Islamského štátu v roku 2014 žilo v Bartelle 3500 kresťanských rodín (t.j. asi 17 500 ľudí, z toho okolo 12 300 veriacich prináležiacich Sýrskej ortodoxnej cirkvi a 5200 veriacich Sýrskej katolíckej cirkvi). Keď prišli po oslobodení Ninivskej planiny v roku 2016 prví obyvatelia späť do svojho mesta, našli vyrabované a znesvätené kostoly, na kostolných stenách boli zavesené vlajky Daešu, ich domy boli vypálené, vyplienené a zničené, všetko v snahe zabrániť kresťanom vrátiť sa v budúcnosti do svojich domovov. Viaceré domy boli zničené aj pri leteckých útokoch počas bojov o oslobodenie Bartelly.

 Slávnostná ceremónia, ktorou sa symbolicky začali práce na obnove domov, sa konala 5. júna 2019. Sprevádzaná bola slávnostným čítaním z evanjelia a modlitbami spievanými v cirkevnom sýrskom jazyku, ktorý má svoje korene v aramejčine, Ježišovej rodnej reči. Na slávnosti sa zúčastnil aj predstaviteľ ACN otec Andrzej Halemba, zodpovedný za sekciu pre projekty na Blízkom východe. Halemba vo svojom príhovore prirovnal poslanie kresťanských rodín v Bartelle k misii židovských rodín v Starom zákone, ktoré začali s obnovou Jeruzalema po jeho zničení. Rodiny tiež vyzval, aby sa modlili za dobrodincov ACN. Následne boli požehnané olivovníky, ktoré si  každá rodina prevzala ako symbol mieru a pokoja pre celý región po rokoch vojny vo viere, že po zasadení v záhradách rodín prinesú tieto stromy svoje ovocie.

Po obsadení mesta Mosul a Ninivskej planiny vojskami ISIS v lete 2014 pápežská nadácia ACN poskytovala núdzovú pomoc – jedlo, prechodné prístrešky, lieky, školské zariadenia násilne vysídleným kresťanom a ďalším ľudom, ktorí hľadali útočisko v Erbile v a iných oblastiach Kurdistanu. Potom, ako sa tieto komunity začali po definitívnom víťazstve nad Daešom vracať späť do svojich domovov, nadácia ACN zahájila jeden zo svojich najrozsiahlejších a finančne najnáročnejších projektov na obnovou domov, kláštorov, kostolov a ďalších zničených objektov na Ninivskej planine. Dobrodinci ACN darovali zatiaľ na tento účel od roku 2014 do mája 201942 622 212 eur.