Afrika je pre Katolícku cirkev kontinentom nádeje. Každý piaty katolík, každá ôsma rehoľná sestra a každý deviaty kňaz na svete žije práve na tomto kontinente. A ešte vyšší je jeho podiel na počte budúcich kňazov: každý štvrtý mladý muž na ceste ku kňazstvu je Afričan.

Množstvo kňazských povolaní sa každoročne zvyšuje. Cirkev sa v Afrike usiluje o intenzívnu duchovnú, ľudskú aj intelektuálnu formáciu nastávajúcich pastierov, no je odkázaná na finančnú pomoc.

Konžská demokratická republika na tom nie je inak: v Kňazskom seminári sv. Jána XXIII. v Kinshase v súčasnosti študuje teológiu 59 mladých mužov. Chcú sa stať kňazmi.

Finančná situácia tam bola zložitá už pred pandémiou a teraz sa ešte zhoršila. Od miestnych veriacich, ktorí mali aj majú málo, nemôže seminár v týchto časoch očakávať nejakú výraznejšiu podporu a rodiny seminaristov sú tiež chudobné.

 

Žiadne povolanie by sa nemalo stratiť pre nedostatok financií, a preto by sme radi podporili vzdelávanie 59 budúcich kňazov celkovou sumou 30 000 €.