Roku 1934 sa 6 belgických rehoľníčok vydalo na cestu za veľkým dobrodružstvom: v Lisabone nastúpili na loď a dlho sa plavili, aby v strednej Afrike, presnejšie vo vtedajšom Belgickom Kongu, založili prvý karmelitánsky kláštor. Zasvätili ho Dieťaťu Ježišovi a stal sa kolískou kontemplatívneho života v tomto regióne. Mal mnoho domácich povolaní a neskôr boli založené ďalšie kláštory.

Tento prvý karmelitánsky kláštor bol po 50 rokoch preložený z regiónu Kasai do mesta Malole, ležiaceho v regióne Kananga v centre dnešnej Konžskej demokratickej republiky. V súčasnosti v ňom žije 18 domorodých sestier vo veku 21 až 88 rokov (priemerný vek je 40 rokov).

Karmelitánky žijú síce v klauzúre, t. j. oddelene od sveta, ale v neustálych modlitbách predkladajú Bohu prosby za ľudí a naliehavé problémy celého sveta. Sv. Terézia z Lisieux vystihla kontemplatívny život takto: „V srdci Cirkvi chcem byť láskou.“

Kláštor v meste Malole sa nachádza neďaleko Kňazského seminára Krista Kráľa a sestry sa v tichu klauzúry modlia aj za kňazské povolania a posvätenie kňazov. Keď roku 2017 prepuklo násilie, karmelitánsky kláštor i seminár boli napadnuté a vyrabované; časť seminára bola dokonca vypálená.

Vďaka Bohu si udalosti nevyžiadali obete na životoch ani zranených. Nebolo to po prvýkrát, že sa sestry ocitli v ohrození – krajina totiž trpela občianskou vojnou a doteraz ju trápi násilie. Cieľom sa pravidelne stávajú kostoly či cirkevné inštitúcie.

Miestni ľudia sa tešia z kláštora aj prítomnosti sestier. Každý deň sa v ňom slúži svätá omša. Veriaci sú príliš chudobní na to, aby mohli rehoľníčky podporovať, a preto im ACN prisľúbila pomoc na zabezpečenie živobytia vo výške 5 400 €.

 

Podporiť tento alebo podobný projekt nadácie ACN môžete na našom darcovskom portáli.