Foto: Páter Vincent de Beaucoudrey SJ (Vatican News)

 

Páter Frans van der Lugt, holandský jezuita, neoblomne zostal so svojimi veriacimi v sýrskom Homse až do jeho násilnej smrti v roku 2014. Podobne jeho nasledovatelia, otcovia jezuiti, verne slúžia ľuďom vo vojnou zničenej krajine už jedenásť rokov. Rozhodli sa zostať napriek násiliu, ktoré ich obklopuje. Snažia sa podporovať kresťanské komunity a poskytujú im psychologickú, morálnu a finančnú pomoc.

Až tretina mesta Homs bolo počas vojny zničená. Obyvatelia sú dodnes odkázaní na núdzovú pomoc, ktorú im poskytuje miestna cirkev. Prostredníctvom nej majú zabezpečenú stravu, lieky či školné. No je to práve duchovná podpora, ktorá ľuďom dáva silu znovu sa postaviť na vlastné nohy a prekonať prežitú traumu.

Potrebujú ju predovšetkým deti, ktoré prežili veľké utrpenie a násilnosti vojny ich hlboko zasiahli. „Stratená generácia“ vyrastajúca uprostred ozbrojeného konfliktu bola pripravená nielen o základy normálneho života, ale aj o nevyhnutné vzdelanie a rozvoj viery i duchovného života.

Pomôcť týmto deťom naučiť sa zvládať svoje emócie, napĺňať svoje potreby a znovu nadobudnúť radosť zo života je dôležitou a naliehavou výzvou – výzvou, ktorú sa otcovia jezuiti z Homsu snažia naplniť cez viaceré pripravované pastoračné aktivity. Pre mladých je duchovné povzbudenie základom toho, aby sa odvážili dať svojmu životu zmysel a aby chceli zostať žiť v svojej krajine a budovať ju.

Foto: ACN

Páter Vincent de Beaucoudrey, nový jezuita, ktorý prišiel do Homsu, sa venuje práve apoštolátu mladých. Vďaka jeho činnosti sa pravidelne stretáva takmer 900 mladých vo veku od 6 do 18 rokov, ako aj vyše 250 ľudí nad 18 rokov (z toho takmer 100 sú animátori a vychovávatelia).

Sýrske rodiny si však sotva vedia zabezpečiť najzákladnejšie živobytie. Akékoľvek náklady navyše neprichádzajú do úvahy.

Jezuiti prostredníctvom najrôznejších aktivít a táborov celoročne pomáhajú deťom a mladým prekonať traumy z vojny a objaviť duchovný život i blízkosť Cirkvi. Ide im o to, aby sa dokázali socializovať a upevňovali si vzťah k svojej vlasti, spoločenstvu a viere.

Jezuiti požiadali ACN o financovanie dvoch projektov:

  • Týždenné katechézy pre 866 detí a organizáciu príležitostných aktivít, ako sú exkurzie, vianočné besiedky a pod. (pre zničujúce dopady hospodárskej krízy je účasť na voľnočasových aktivitách veľmi nízka).
  • Školenie pre 90 animátorov, ktorí budú viesť katechézy (školenia, duchovné cvičenia a obnovy), a týždenné stretnutia a tábory pre 260 vysokoškolských študentov.

Finančné prostriedky sú určené na stravu, cestovné a materiály potrebné na školenia a obnovy.

 

Už za 10 eur umožníte sýrskemu dieťaťu zúčastňovať sa na pravidelných pastoračných aktivitách počas jedného roka a oživiť svoj duchovný život.