Kostol Zvestovania Panny Márie sa nachádza na predmestí Aleppa. Je to najvzdialenejší katolícky kostol vo východnej časti mesta, v ktorej boli najintenzívnejšie boje. Kostol sa po znovuotvorení v apríli 2018 stal symbolom nádeje pre všetkých, ktorí sa rozhodli vrátiť domov. V podzemí kostola bolo vybudované pastoračné centrum, v ktorom prebiehajú kurzy a rôzne aktivity pre všetkých farníkov.

 

Otec Hugo Alaniz z Inštitútu vteleného Slova je veľmi aktívny v pastoračnom vedení farnosti v Aleppe, ako aj v pomoci študentom a rodinám. Zrealizoval viaceré projekty zamerané na boj proti chudobe, marginalizácii a zraniteľnosti obyvateľov. Cez tieto projekty pomohol ľuďom získať základné potraviny a tovar, zdravotnú starostlivosť či zabezpečiť menšie stavebné projekty alebo distribúciu jedla.

 

Tento rok predstavil projekt „Jedlo na kolesách“. Je určený pre najstarších členov komunity. V Aleppe je totiž na prvý pohľad zrejmé, že najstarší obyvatelia mesta potrebujú tento typ starostlivosti. Mnohí žijú opustení, pretože nemajú rodinu, ktorá by sa o nich postarala. Väčšina mladých ľudí a ľudí v strednom veku bola vysídlená alebo jednoducho z krajiny odišla. Starší, slabší členovia rodín zostali a sú takmer bez prostriedkov.

 

Potravinový projekt pomáha stovke starších ľudí: zabezpečuje im 6 jedál v týždni. Jedlo sa pripravuje v pastoračnom centre a následne sa bude distribuuje. V spolupráci s Radou cirkví Blízkeho východu (Middle East Council of Churches) bola vybudovaná nová kuchyňa. Teraz potrebujú získať prostriedky na jej vybavenie.

 

ACN sa rozhodla financovať vybavenie a prevádzku kuchyne. Celkový rozpočet na jeden rok tvorí: 3 200 eur na kuchynské spotrebiče; 10 000 eur na základné potraviny na prípravu jedla; 3 100 eur na výplaty pre 8 spolupracovníkov; 700 eur na poplatky za elektrickú energiu.

 

Pomáhame vysídleným opusteným seniorom v meste Aleppo, aby mali zabezpečenú pravidelnú teplú stravu. Naši partneri v Sýrii potrebujú na vybavenie a ročnú prevádzku kuchyne 17 000 eur.