Vojna v mestskej štvrti Al Midan zanechala zdevastované budovy a spôsobila stratu bezpečia a vysokú nezamestnanosť. Kresťania sú medzi výrazne zasiahnutými skupinami obyvateľstva a zaslúžia si osobitnú pozornosť. Špeciálny vianočný projekt sa zameriava na chudobné deti, ktoré v štvrti Al Midan v Aleppe trpia nedostatkom.

Práce vo farnosti je veľa a situácia sa môže javiť ako zúfalá, ale otec Hugo, jej správca, sa vyjadril jasne: „Prví kresťania pochádzali práve odtiaľto – zo Sýrie, Palestíny, Jordánska a dnešného Izraela. Verím, že je našou povinnosťou, povinnosťou Cirkvi, pomáhať kresťanom na Blízkom východe. Nielen preto, že ide o Svätú zem, ale aj preto, že vďaka nim sa k nám dostalo evanjelium.“

Sestry vteleného Slova a otec Hugo Fabian Alaniz sa usilujú o podporu miestnych rodín i detí. Otec Hugo, argentínsky misionár Inštitútu vteleného Slova, je kňazom
už 25 rokov a do Sýrie prišiel koncom roka 2017, aby slúžil práve vo Farnosti zvestovania v štvrti Al Midan v Aleppe.

 

Otec Hugo so svojimi farníkmi.

 

Charizma Inštitútu vteleného Slova od svojich členov vyžaduje pracovať
„v poslušnosti Duchu Svätému a podľa príkladu Panny Márie, aby tak Ježišovi Kristovi podriadili všetko, čo je autenticky ľudské, dokonca aj v tých najnáročnejších situáciách a najnepriaznivejších podmienkach. Je to milosť, rozlíšiť, ako v rodinách, školách, masmédiách a všetkých ostatných sférach ľudského života šíriť Kristovu prítomnosť. Je to dar, učiniť z každej osoby ‚nové vtelenie Slova‘, a tak napĺňať naše hlavné poslanie, ktorým je byť misionármi a byť Máriinými“

Zvesť evanjelia sa má hlásať radostne. Od roku 2019 ACN podporuje otca Huga a sestry, aby mohli na Vianoce obdarovať deti, mladých, seniorov i zdravotne znevýhodnených a pripraviť pre nich slávnostný program so scénkami a katechézou. Program je pre všetkých veľkou udalosťou. Spoločne sa radujú z príchodu Kristovho svetla, prežarujúceho temnotu ľudských životov. Na slávnostnom programe sa zúčastní okolo 1 500 ľudí.

„Vianočné aktivity organizujeme preto, lebo majú na našu komunitu veľký vplyv. Hoci priame dôsledky vojny už nepociťujeme tak naliehavo, ľudia stále trpia jej nepriamymi následkami,“ vysvetľuje otec Hugo. „Aktivity rozveseľujú celú farnosť – jej zamestnancov, seniorov, deti, sluchovo znevýhodnených, učiteľov, katechétov
aj univerzitných študentov, bývajúcich v našich ubytovniach, ďaleko od rodín. Vianočný program, ktorý v centre pripravujeme, slúži na obnovu a posilu viery.
A v neposlednom rade nám poskytuje príležitosť poďakovať sa vám za službu Božiemu slovu.“

 

Scénky z minuloročného vianočného programu pre farníkov v Aleppe.

 

Príspevkom 5 € zabezpečíte vianočnú večeru pre jedného z 30 hluchonemých alebo pre jedného z 80 študentov.

Príspevkom 6,50 € zabezpečíte malý, ale zmysluplný vianočný darček pre jedného
zo 150 starších farníkov.

Príspevkom 10 € poskytnete jednému z 541 detí poukaz na nákup oblečenia, ktoré je
v drsnej sýrskej zime vítaným darčekom.

Hľadáme darcu, ktorý svojím príspevkom vo výške 128 € zabezpečí kúpu a výzdobu vianočného stromčeka ako symbolu nádeje, ktorý počas programu vytvorí príjemnú vianočnú atmosféru.

 

Vyberte si výšku svojho príspevku, ktorým pomôžete osláviť Vianoce komunite v Sýrii.