Obyvateľstvo Afriky je mladé. V západoafrickom Togu má napríklad menej ako
15 rokov až 40 % z celkového počtu 8,3 mil. obyvateľov. Pre mladých ľudí je však ťažké prevziať zodpovednosť za vlastný život. Chudoba, vplyv médií, chýbajúca perspektíva, rozvrátené rodiny a iné faktory vedú mnohých z nich k tomu, aby veľmi skoro hľadali útočisko v sexuálnych vzťahoch, alkohole, drogách či kriminalite; rozšírené sú tehotenstvá tínedžeriek a AIDS.

Biskup z diecézy Aného na juhovýchode krajiny má obavy o mládež v svojej diecéze, a preto chce vzdelávať mladých ľudí, ktorí budú pomáhať svojim rovesníkom
vo farnostiach zodpovedne sa rozhodovať a viesť usporiadaný, šťastný život.

Od roku 2005 v diecéze prebiehajú programy Africkej federácie pre rodinu (Fédération Africaine d’Action Familiale – FAAF), ktorá sa zasadzuje za zdravé rodiny a ochranu života. Ponúka podujatia vedúce ľudí k tomu, aby uvažovali nad témami manželstva a rodiny. Ich súčasťou je aj sprevádzanie párov a rodín, ktoré manželom pomáha prehlbovať vzájomnú lásku a úctu a učí ich spolu komunikovať (v niektorých kultúrach takýto partnerský prístup nie je samozrejmý).

Pozornosť by sa teraz mala začať venovať mladým ľuďom. Jedným z cieľov je podpora sexuálnej výchovy, ktorá bude viesť k vernosti a zodpovednosti, a to zdôrazňovaním hodnoty a krásy sexuality a ľudského tela. Ide o to, aby sa zabraňovalo potratom, šíreniu AIDS a položili sa základy spokojných, stabilných rodín.

Tento prínosný program pre mladých ľudí by sme radi podporili sumou 3 000 €.