Malé sestry Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v minulom roku oslávili 25. výročie svojej služby v Charkove. Bolo to však smutné výročie, lebo druhé najväčšie mesto krajiny, ležiace na východe Ukrajiny, vážne zasiahla vojna, a to hneď od jej začiatku. Raketové útoky neustali dodnes.

V lepších časoch boli sestry zamestnané predovšetkým v katedrálnej farnosti. Jedna z nich dirigovala zbor detí i dospelých a bola organistkou, ďalšia učiteľkou kresťanskej etiky v škole. Sestry prevádzkovali ubytovňu pre študentky, vyučovali katechézu deti, mládež aj dospelých a podporovali otca biskupa.

Sestry navštevujú nemocnice v meste Izyum a prinášajú humanitárnu pomoc

Dnes sa starajú o ľudí, ktorí v Charkove zostali. Katedrála sa stala záchytným bodom pre každého, kto potrebuje podporu. Možno v nej získať nielen balíčky hmotnej pomoci, ale aj duchovnú útechu. Sestra Ľudmyla hovorí: „Naša prítomnosť v Charkove je dôležitá, pretože poskytujeme duchovnú a morálnu podporu tým, ktorí nemajú kam ísť. Sme tu pre nich. Hoci neustále cítime hrozbu, sme pripravené zostať tu a slúžiť ľuďom.“ A dodáva: „Ďakujeme Bohu Otcovi, že nám dodáva odvahu, inšpiráciu a potrebné milosti, aby sme slúžili jemu a ľuďom. Sme tiež vďačné za ochranu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“

Sestry pri svojej terajšej práci naliehavo potrebujú auto – k núdznym je potrebné dopraviť materiálnu pomoc. A rovnako je dôležité, aby mali v prípade zhoršenia situácie možnosť rýchlo dostať seba i druhých do bezpečia.

 

Prisľúbili sme im 20 000 €, aby si zadovážili auto a mohli v súčasnej ťažkej situácii naďalej pomáhať ľuďom, ktorí ich pomoc nevyhnutne potrebujú.