V diecéze Lugazi v strednej Ugande nedávno zriadili novú farnosť. Je zasvätená sv. Kizitovi, najmladšiemu z 20 ugandských mučeníkov, ktorých v rokoch 1885 – 1887 odsúdil na smrť kráľ Mwanga. Dôvodom bolo, že zostali verní svojej viere v Krista. Kizito mal len 14 rokov, keď ho upálili zaživa. Dnes je vyhlásený za patróna detí a mládeže. Cirkev v Ugande je na svojich mučeníkov hrdá.

Nová farnosť so sídlom v Namasumbi leží vo vidieckej oblasti, v ktorej nie sú žiadne asfaltové cesty a najmä v období dažďov sú dediny v nej ťažko dostupné. Dá sa k nim dostať iba terénnym vozidlom.

Dvaja kňazi tejto farnosti síce mali k dispozícii staré auto, no keď doslúžilo, zostali odkázaní na nespoľahlivú verejnú dopravu. Strácali mnoho drahocenného času potrebného na pastoračnú činnosť – ľudia v dedinách čakali na svätú omšu, sviatosti, návštevy chorých či inú pomoc kňazov.

Naši dobrodinci im venovali 13 000 € na zakúpenie nového auta. Kňaz Jude Kiggala nám napísal: „Sme veľmi vďační za pomoc, ktorú nám poskytla ACN! Naša pastoračná práca sa vďaka nej značne posilňuje. Teraz môžeme viac a jednoduchšie navštevovať chorých i starých ľudí a zúčastňovať sa na živote kresťanských spoločenstiev.“

 

Aj my by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli! Podobne môžete podporiť aj ďalšie naše projekty. Pán Boh zaplať!