Už pred pandémiou čelila Ukrajina mnohým výzvam, pretože 70 rokov socializmu negatívne ovplyvnilo celú spoločnosť. Dôsledkom korupcie, hospodárskej krízy a straty perspektívy, ako aj vojny na východe krajiny je skutočnosť, že predovšetkým mladší a vzdelaní ľudia opúšťajú krajinu. Pandémia všetky ťažkosti ešte zhoršila.

Ako mimoriadne dôležité sa teraz ukazuje, že treba posilniť vieru mládeže. S ohľadom na dlhodobú ateistickú výchovu sú mnohí ľudia dezorientovaní, neraz hľadajú pomoc vo veštení alebo astrológii. No dá sa pozorovať, že hlavne mladí ľudia hľadajú Boha.

Práve s úmyslom pomôcť mladým ľuďom, aby mohli svoje životy dobre formovať a rozpoznávať v nich Božiu prítomnosť, organizujú františkáni mládežnícke stretnutie na mariánskom pútnickom mieste Biľšivci na západe Ukrajiny. Koná sa každoročne a tento rok pôjde už o 19. stretnutie.

Svätyňa so zázračným obrazom Božej Matky bola postavená roku 1624. V sovietskych časoch bola znesvätená a zatvorená. Roku 2001 pútnický kostol opäť otvorili a spravujú ho františkáni – v súčasnosti sa stáva cieľom mnohých pútnikov.

Tento rok sa mládežnícke stretnutie uskutoční od 11. do 14. júla. Predchádza mu pešia púť, a tak sem mladí ľudia prichádzajú zo šiestich rôznych miest. Na programe stretnutia sú svätá omša, modlitby, katechéza, ale aj uvádzanie divadelných hier, filmov či organizovanie zábavy. Pútnici majú možnosť ísť na svätú spoveď alebo sa môžu prihlásiť na duchovný rozhovor. Pozvaní sú všetci dospievajúci, nielen katolícki. Tento rok je mottom stretnutia odpustenie a zmierenie.

 

Bratia františkáni nás poprosili o pomoc pri technickom zabezpečení stretnutia, chýbajú im napríklad reproduktory. Rovnako by potrebovali pomôcť s ubytovaním mladých pútničiek a pútnikov. Prisľúbili sme im 5 000 €.