Sestry Spoločenstva katechétok sv. Anny sa venujú najmä práci s deťmi a mládežou. Poskytujú im náboženskú výchovu a podporujú ich nielen vo viere, ale aj v celkovom raste. Vedú katechézy vo viacerých farnostiach, na školách, organizujú rôzne aktivity pre mládež a kresťanské letné tábory.

V Ľvove, v dome na Horodotskej ulici, žijú 4 sestry. Popri katechetickej práci vo farnostiach navštevujú rodiny, hlavne tie chudobnejšie, a prinášajú im potrebné veci – jedlo a oblečenie. Od začiatku vojny majú ešte viac práce, pretože pomáhajú aj utečencom, ktorí vo veľkom počte prichádzajú na západ Ukrajiny z oblastí bojov.

Na svoju prácu, ako i na prepravu tovaru aktuálne sestry naliehavo potrebujú auto. Samy si ho nemôžu dovoliť kúpiť, a tak nám sestra Veronika Janyvová napísala: „Prosíme vás, aby ste nás podporili pri kúpe auta. Veľmi nám v našej misijnej práci pomôže. Za vašu pomoc vám budeme skutočne vďačné!“

 

Nechceme sestry sklamať. Prisľúbili sme im 15 000 €. Kto sa k nám pridá?