Na rôznych miestach Ukrajiny sa o farnosti starajú kapucíni. Okrem bohoslužieb ponúkajú množstvo duchovných aktivít určených pre veriacich i hľadajúcich. Sú k dispozícii všetkým, ktorí sa chcú porozprávať o viere, svojom živote, rôznych otázkach alebo obavách. V čase vojny a krízy sa potreba pastorácie ešte znásobila. Hoci mesto Ľvov vojna zatiaľ takmer nezasiahla, z iných častí krajiny do neho prišlo veľa utečencov – okrem strechy nad hlavou potrebujú aj duševnú podporu, radu a útechu.

Na pozvanie arcibiskupa Mieczysława Mokrzyckého, metropolitu Ľvova, prišli v septembri 2021 do Ľvova traja kapucíni. Plánujú organizovať katechézy pre dospelých, stretnutia s tretím rádom františkánov, ako aj modlitbové skupiny v duchu Pátra Pia. Ich najdôležitejším apoštolátom je však svätá spoveď. V miestnej katedrále je vždy možnosť vyspovedať sa a kapucíni patria medzi kňazov, ktorí v nej sú pre veriacich k dispozícii.

 

 

V minulosti boli v Ľvove dva kapucínske kláštory – budovy však skonfiškovali komunisti a dodnes sa využívajú na iné účely. S ich navrátením či peňažnou náhradou sa nedá počítať. Traja kapucíni teraz bývajú v dvojizbovom byte s rozlohou sotva 50 m2. Namiesto komory si zriadili maličkú kaplnku a kuchyňa im slúži aj ako obývačka. Miesto na stretávanie s veriacimi chýba. Modlitbové stretnutia, rozhovory či eucharistická adorácia sa väčšinou konajú v súkromných domoch a bytoch, prípadne v reštauráciách. V lete pátri často trávia čas na uliciach alebo v parkoch: obveseľujú ľudí hudbou, utešujú ich, rozprávajú sa s nimi o Bohu.

Je zrejmé, že na svoju pastoračnú činnosť potrebujú vhodnejšie priestory, a tak nás požiadali o pomoc. Majú príležitosť kúpiť a zrekonštruovať dom v mestskej časti Male Golosko, v ktorej sa nachádza aj cintorín s hrobmi už zosnulých kapucínov. Radi by sme im pomohli sumou 50 000 €, aby mohli získať dom, ktorý bude vyhovovať ich pastoračným potrebám.

 

Pomôžete nám vyzbierať potrebnú sumu?