Farnosť sv. Stanislava v Balte sa nachádza na juhozápade Ukrajiny v rímskokatolíckej diecéze Odesa-Simferopol. Farský kostol tu bol posvätený už pred 250 rokmi, no v časoch socializmu bol celkom zničený.

Farnosť má dnes vyše 80 veriacich a medzi nimi aj mnoho detí. Dospelí sa združujú v ružencovom spoločenstve, modlitbovej skupine, deti sa angažujú v skupine Máriiných detí. V tomto roku (2021) tu bola po prvýkrát od roku 1993 vysluhovaná sviatosť birmovania – prijali ju siedmi dospelí a jedno dieťa.

Obnova poškodeného kostola bola pre farnosť srdcovou záležitosťou, hoci jej členovia vedeli, že si bude vyžadovať veľa úsilia, práce a peňazí. Mnohí muži z farnosti obetovali svoj voľný čas a pravidelne pomáhali na stavbe. Rekonštrukciu kostola viackrát finančne podporila aj ACN.

 

V súčasnosti je už väčšina prác hotová, ale ešte treba nainštalovať systém reproduktorov, ktorý bude veriacim slúžiť počas bohoslužieb. Farnosti sme na tento účel prisľúbili pomoc vo výške 5 000 €.