V Kláštore Svätej rodiny v Hošive na západe Ukrajiny našlo útočisko 76 ľudí pochádzajúcich z oblastí zasiahnutých vojnou. Sestry im dali k dispozícii každé voľné miesto.

Utečenci sa spamätávajú zo strachu, ktorý prežili, a najdôležitejšia je pre nich teraz psychologická podpora. Sestry ich počúvajú, sú im oporou a ak si to želajú, rozprávajú sa s nimi o viere a ponúkajú im katechézu. Prácou v kuchyni či okolo domu sa títo ľudia rozptýlia alebo získajú pravidelný denný režim, zmysluplnú úlohu, ktorej sa môžu venovať.
Návrat k určitej normálnosti často významne prispieva k vnútornému uzdraveniu.

Sestra Jefrosinia, generálna predstavená kongregácie, nám napísala: „Môžeme ubytovať do 160 ľudí. Vytvorili sme potrebné podmienky v konferenčných miestnostiach, učebniach a vo vedľajších priestoroch. Zvýšený počet osôb však výrazne ovplyvňuje spotrebu zdrojov, ako sú elektrina, plyn a voda. V dôsledku toho nám prudko rastú prevádzkové náklady, a to najmä v jesennom a zimnom období, keď sú dni kratšie a treba viac svetla i tepla.“

Sestry si zvyčajne zarábajú na živobytie katechézami vo farnostiach. Teraz počas vojny nemajú takmer žiadne príjmy, a tak nás poprosili o podporu. Chcú naďalej prijímať utečencov a poskytovať im potrebnú pomoc.

Kláštoru sme sľúbili 30 000 €. Sestra Jefrosinia a jej spolusestry všetkým vopred ďakujú: „Vďaka za slová podpory, množstvo modlitieb za mier a ukončenie vojny aj za ochotu pomôcť. Nech sa milosrdný Pán zmiluje nad nami a nad celým svetom, nech odvráti tragédiu od celého ľudstva, nech nám odpustí hriechy a odmení našich dobrodincov za preukázaný súcit a obetu.“

 

Chceli by ste pomôcť utečencom na Ukrajine? Podporte Kláštor Svätej rodiny s nami. Ďakujeme!