Tovarišstvo svätého apoštola Pavla, ktorá má ženskú i mužskú vetvu, sa osobitne zameriava na ohlasovanie radostnej zvesti prostredníctvom médií. Rehoľníci vydávajú knihy a časopisy, sú aktívni v apoštoláte využívajúcom rozhlas, televíziu či internet, vytvárajú rôzne audiovizuálne produkty.

Títo bratia sú aktívni aj na Ukrajine. V čase vojny vidia veľkú biedu miestnych ľudí, a to nielen materiálnu, ale i duchovnú. Zostavili preto knihu s názvom Biblia – citáty, ktoré posilňujú dušu. Ide o výber veršov zo Svätého písma, ktoré sú univerzálne platné a zrozumiteľné, či už pre katolíkov, kresťanov iných denominácií, alebo hľadajúcich. Práve teraz, keď sú ľudia na Ukrajine konfrontovaní so smrťou, skazou a takmer neznesiteľným utrpením, si otázky o Bohu začínajú klásť mnohí z nich – aj tí, ktorí sa nimi predtým nezaoberali.

Vďaka pomoci dobrodincov v hodnote 7 000 € bolo pripravených 10 000 exemplárov knihy. Páter Mariusz Krawiec nám napísal: „Knihu sme vytlačili a bezplatne distribuovali utečencom i ľuďom, ktorí sa rozhodli zostať v zbombardovaných mestách východnej Ukrajiny. Veríme, že Boh prostredníctvom svojho Slova prinesie týmto ľuďom útechu a nádej a oni vďaka nim prekonajú tragédiu vojny. Prajeme vám všetko dobré a v modlitbe myslíme na našich dobrodincov.“

 

Sme vďační, že Vám môžeme prinášať úspešné príbehy pomoci. Budeme radi, ak naďalej preukážete Vašu solidaritu s Ukrajinou.