Situácia v diecéze 

Pápež Ján Pavol II. 16. januára 1991 obnovil rímskokatolícku diecézu Kamianec-Podiľskyj  spolu s diecézami Ľvov a Žitomír, aby slúžili katolíkom latinského obradu v celom juhozápadnom regióne Ukrajiny s rozlohou 277 000 km². Dnes je jednou zo siedmich rímskokatolíckych diecéz v krajine. S celkovým počtom približne 245 000 veriacich pri celkovom počte 2,8 milióna obyvateľov (8,6 %) zostáva rímskokatolícka cirkev aj tu, podobne ako na celej Ukrajine, diasporálnou cirkvou.

Diecéza má z mnohých dôvodov finančné problémy. Ekonomická situácia na Ukrajine sa stále zhoršuje, predovšetkým vo východných regiónoch krajiny, a čoraz viac ľudí sa dostáva pod hranicu chudoby. Eskalácia na východe Ukrajiny pokračuje a obyvatelia čelia hrozivému nárastu cien plynu a životných nákladov všeobecne. A chudoba miestnych rodín sa rovnako odráža aj v chudobe 246 farností diecézy, ktoré sú takmer všetky mladé a bez hmotného majetku.

 

Záverečné skúšky seminaristov v doterajšom, prenajatom seminári v Horodku. Foto: ACN

Potreba výstavby seminára 

Seminaristi Kamiansko-Podiľskej  diecézy v súčasnosti študujú v budove patriacej otcom mariánom v Horodku, ktorá bola v minulosti neustále upravovaná. Budova je však len v prenájme diecézy a v súčasnosti potrebuje rozsiahlu prestavbu. Preto sa vynorila otázka, či by nebolo rozumnejšie postaviť úplne novú budovu špeciálne pre kňazských kandidátov diecézy. Je pravda, že v Ľvove a Kyjeve sú ďalšie katolícke semináre latinského obradu, ale väčšina povolaní pochádza z oblastí Chmeľnického a Vinnického, ktoré ležia na území Kamjansko-Podiľskej diecézy.

Príležitosť postaviť novú budovu sa naskytla aj vďaka darovaniu 7-hektárového pozemku farnosti Ružencovej Panny Márie v Šarovečke, mestečku s približne 20 000 obyvateľmi na okraji veľkého krajského mesta Chmelnickyj. V roku 2018 teda začala výstavba dvoch nových budov, prepojených architektonicky aj koncepčne. Je to diecézne centrum – ktoré diecéze už dlho chýbalo – a kňazský seminár s príslušnou kaplnkou, knižnicou, veľkou posluchárňou, refektárom, kuchyňou a s 18 dvojlôžkovými izbami (v prípade potreby s možnosťou umiestnenia až troch lôžok) s dostatočným priestorom pre 50 seminaristov; šesť ďalších izieb pre akademický a pomocný personál, dve miestnosti na konzultácie, dve hosťovské izby, štyri miestnosti na úvodné kurzy, miestnosti na aktivity atď…

ACN prispieva len na náklady seminára a práve schválila tretiu čiastku pomoci vo výške 500 000 EUR.

 

Pomocný biskup diecézy Kamianec-Podiľskyj, Mons. Radosław Zmitrowicz. Foto: ACN

Centrum formácie a pomoci

Pomocný biskup Radosław Zmitrowicz z Kamianca-Podiľského vysvetľuje mimoriadny význam tohto projektu:

„Chceme vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, kde môžu získať pomoc pre svoj život. Ako veriaci katolíci žijeme v čoraz nekresťanskejšej kultúre. Keď hovorím veriaci, myslím na všetkých, ktorí svoj život spájajú s Ježišom Kristom, ale predovšetkým na katolíkov v tomto regióne Podolia, na tých katolíkov, ktorí prežili časy prenasledovania a komunizmu. Je to región Ukrajiny, kde ich žije najviac. Prežili a vytrvali vďaka svojej viere. Jasným príkladom toho sú farské spoločenstvá v bezprostrednej blízkosti miesta, kde sme začali s výstavbou. Desaťtisíce miestnych obyvateľov boli v 30. rokoch 20. storočia zavraždené pre svoju katolícku vieru.

Medzi dnešných katolíkov patria nielen tí, ktorí majú katolícky pôvod. Je medzi nimi aj veľa tých, ktorí pochádzajú zo zmiešaných rodín a zvolili si katolícku vieru. Po páde komunizmu sa táto možnosť stala dostupnou a pre mnohých ľudí bola často veľmi príťažlivá.

Pre nich všetkých a spolu s nimi chceme vytvoriť toto miesto. Sme presvedčení a rozlíšili sme, že je Božou vôľou začať úsilie o vybudovanie tohto Centra formácie a pomoci. Jedným z najväčších problémov ukrajinskej spoločnosti je nedostatok nádeje, viery, že veci môžu byť inak. Často sa opakuje pocit: „dúfali sme v to najlepšie, ale veci dopadli rovnako ako predtým“.

 

Skupina seminaristov v doterajšom seminári Ducha Svätého v Horodku. Foto: ACN

Ukrajina potrebuje revolúciu v srdciach

Biskup Radosław Zmitrowicz pokračuje: „Žijeme vo svete, kde sa rozpadá sociálna štruktúra založená na prirodzených ľudských hodnotách. Ako pomôcť našim ľuďom? Musíme im dať dobrých pastierov, dobrých kňazov. Naše centrum má slúžiť na formáciu kňazov. Sme presvedčení, že Ukrajina potrebuje predovšetkým svätých ľudí, pričom najdôležitejšia revolúcia sa musí odohrať v našich srdciach. To je jediná skutočná revolúcia, revolúcia, ktorá vedie k dobru. Deje sa to vtedy, keď sa človek stretne s Bohom, začne chápať, kým je, o čom je jeho život a čo má robiť.

Stavebné práce sa už začali. Zatiaľ sú ešte v druhej etape – kňazský seminár a spoločenská časť s Centrom, kuchyňou, jedálňou, knižnicou a izbami pre hostí. Len čo sa nám podarí získať prostriedky na tretiu časť, bude sa pokračovať v ďalšej výstavbe.

Mohli sme začať vďaka tomu, že Boh inšpiroval hŕstku ľudí, aby nám pomohli. Na ďalšiu fázu potrebujeme ešte veľa pomoci. Dôverujeme Bohu, ktorý toto dielo požehná, a spoliehame sa na našich svätých patrónov, svätého Jozefa a svätého Jána Pavla II., že za nás budú orodovať. Takto budeme mať nakoniec v našom regióne Podolia miesto, ktoré sa stane centrom viery, stretnutia, zmierenia, reflexie, formácie, podpory… centrom života.

Úprimne vás pozývame, aby ste prispeli, čím môžete, k realizácii tohto úsilia.“

 

Ak by 5000 našich dobrodincov prispelo sumou 100 EUR – mohli by sme financovať tretiu a poslednú etapu seminára.