Sestry Svätej rodiny, ktoré pôsobia na ôsmich miestach Ukrajiny, naliehavo potrebujú našu pomoc.

V „normálnych časoch“ pracujú vo farnostiach, kde vedú katechézy a pôsobia ako kostolníčky. Čas pandémie však spôsobil, že lekcie katechizmu boli zrušené a bohoslužby sa konali len online – sestry tak stratili časť svojho príjmu. Zrušené boli aj duchovné cvičenia a obnovy, z ktorých inak pochádza ďalšia časť príjmov kongregácie.

Rehoľníčky si v svojom provinciálnom dome v Ľvove aspoň pestujú zeleninu a vyrábajú rezance – usilujú sa takto si zabezpečiť živobytie.

Hospodárska situácia na Ukrajine bola už pred pandémiou zlá a teraz sa všetko ešte zhoršilo. Neistota vyplývajúca z hrozby na hraniciach s Ruskom ľudí veľmi znepokojuje.

Ceny rastú a čoraz viac ľudí hľadajúcich pomoc klope sestrám na dvere. Rehoľníčky, ktoré sú samy v núdzi, sa s nimi delia o to málo, čo majú – varia obedy pre osamelých a biednych, kupujú najnevyhnutnejšie pre tých, ktorí ich prosia.

 

Radi by sme podporili 51 rehoľných sestier, aby v tomto ťažkom čase mohli pokryť nielen vlastné ​výdavky na živobytie, ale aj pomáhať druhým, a to sumou 25 500 €.