Karmelitánsky kláštor v diecéze Zomba v južnom Malawi existuje od roku 2003. V súčasnosti v ňom žije 11 sestier, ktoré sa naplno venujú kontemplatívnemu životu. Modlia sa za spásu celého sveta a najmä za posvätenie kňazov.

Viaceré mladé ženy by sa dnes chceli k rehoľníčkam pridať. Miestni veriaci sa tešia z prítomnosti sestier a radi ich podporujú. Sami sú tiež chudobní, pretože až osem mesiacov počas roka je tu sucho. Rehoľníčky sa o to málo, čo majú, delia ešte s chudobnými, ktorí im klopú na dvere.

Na svoju skromnú obživu si zarábajú pečením hostií. Zo začiatku mali iba niekoľkých zákazníkov, dopyt sa však stále zvyšoval a teraz prijímajú objednávky nielen z vlastnej diecézy, ale aj z iných diecéz tejto krajiny na juhovýchode afrického kontinentu.

Keďže záujem o hostie nečakane narástol, už nemohli provizórne prepravovať ťažké vrecia s múkou, ktoré potrebovali. Občas im niekto s transportom pomohol, ale šlo len o núdzové riešenie. Kedysi mali staré auto, no časom si vyžadovalo čoraz viac nákladov na opravy.

Stroj na pečenie hostií je tiež od dobrodincov ACN. Foto: ACN

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí venovali 25 570 €, si karmelitánky kúpili nový automobil. Dovážajú si ním múku a všetko potrebné. Podmienky na afrických cestách sú veľmi zlé, preto musí byť automobil terénny a odolný – inak by bol čoskoro beznádejne rozbitý.

Sestry majú z pomoci dobrodincov nadácie ACN radosť. Píšu: „Veľmi sa tešíme z tohto auta. Nech vás Boh miliónkrát požehná a odplatí vám to! On, ktorý číta v srdciach, vidí, aké sme vďačné!“

 

Ak chcete podporiť podobný projekt nadácie ACN, navštívte náš darcovský portál.