Jazykom tschiluba (vysl. ciluba) hovorí približne 6 miliónov ľudí v regióne Kasai na juhovýchode Konžskej demokratickej republiky. Ide o jeden zo štyroch národných jazykov stredoafrických krajín. Pred niekoľkými rokmi si biskupi ôsmich diecéz v tomto regióne uvedomili naliehavú potrebu zabezpečiť jednotlivé liturgické knihy v tomto jazyku. Knihy už síce predtým boli vydané, no bolo potrebné, aby prešli dôkladným prepracovaním a opravami.

Región Kasai je veľmi chudobnou, zanedbávanou oblasťou. V rokoch 2016 a 2017 tu došlo k mimoriadne násilným činom, pri ktorých bolo zabitých niekoľko tisíc ľudí. Svedčia o tom mnohé masové hroby. V rovnakom období boli vyrabované a vypálené aj cirkevné budovy, napríklad katedrála či biskupské sídlo v Luebo.

Vláda v regióne nemá takmer žiadny dosah. Cirkev sa namiesto nej musí starať o všetky potreby obyvateľstva a naprávať, čo v rámci svojich možností dokáže. Človek však nežije len z chleba, a preto Cirkev vždy pamätá aj na spásu ľudí. Slávenie Eucharistie je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“, ako sa uvádza v koncilovom dokumente Lumen Gentium. Práve z tohto dôvodu bola otázka vydania liturgických kníh na prvom mieste v zozname priorít biskupov regiónu Kasai.

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí venovali 20 000 eur, sa už podarilo vytlačiť prvé vydanie nového lekcionára. Radosť je veľká a biskupi, kňazi aj veriaci zo všetkých diecéz regiónu srdečne ďakujú tým, ktorí im pri tom pomohli.