Nielen u nás, aj v iných častiach sveta sú väznice preplnené. Napríklad vo väzení v Callau, Peru žije v komplexe pre 1500 ľudí až 5600 z nich. Možnosť zúčastňovať sa na kresťanskom spolužití je pre väzňov skutočným požehnaním. V tomto väzení sa dvakrát do týždňa koná Lectio Divina a raz za týždeň sa slúži svätá […]

Nielen u nás, aj v iných častiach sveta sú väznice preplnené. Napríklad vo väzení v Callau, Peru žije v komplexe pre 1500 ľudí až 5600 z nich. Možnosť zúčastňovať sa na kresťanskom spolužití je pre väzňov skutočným požehnaním.

Väzni v Callau si preberajú Sväté Písma od dobrodincov z ACN.

V tomto väzení sa dvakrát do týždňa koná Lectio Divina a raz za týždeň sa slúži svätá omša až pre 800 väzňov. Samozrejme, sväté omše sa v komplexe slávia aj počas hlavných kresťanských sviatkov.

Väzenie často osobne navštevuje aj miestny biskup José Luis del Palacio Peréz-Mendel. Keď v roku 2018 cestoval do Ríma na audienciu k pápežovi Františkovi, doručil mu list práve od väzňov z Callau. Svätý Otec na list vlastnoručne odpísal a väzňov povzbudil, aby napriek svojim hriechom a zlyhaniam verili v Kristovo milosrdenstvo.

Neodeliteľnou súčasťou misie vo väznici je práve štúdium Svätého písma. Väzni sú však takmer skrz-naskrz z chudobného prostredia a vlastné Biblie si nemôžu dovoliť. V roku 2017 sa vďaka štedrosti našich dobrodincov podarilo tejto komunite zadovážiť 500 výtlačkov. Tento rok projekt opakujeme a do Callau sme doručili ďalších 500 Biblií.

Všetci väzni sú z daru nadšení a knihy využívajú pri katechézach a pri Lectio Divina. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!