Viac ako 3 000 ľudí v 20 krajinách sveta patrí do katolíckej komunity Shalom, ktorá bola založená v Brazílii roku 1982. Mladí ľudia, rodiny, manželské páry i kňazi žijú spoločne v tzv. spoločenstvách života. Medzi ich úlohy patrí najmä evanjelizácia mládeže a práca so skupinami na okraji spoločnosti.

Životy členov komunity formuje každodenné slávenie svätej omše, osobná modlitba, rozjímanie nad Svätým písmom a radikálne nasledovanie Krista. Potešujúci je vysoký počet kňazských povolaní, ktoré pochádzajú z komunity – v brazílskej Fortaleze sa momentálne pripravuje na kňazstvo 54 mladých mužov.

Otec Vitor Bomfin Santos nedávno ukončil štúdium a za kňaza bol vysvätený v decembri 2019, krátko pred začiatkom koronakrízy. Ako hovorí, toto ťažké obdobie, v ktorom je „toľko utrpenia a výziev“, prežíva ako „čas, keď Boh dáva mnohé milosti“. Objavil v ňom svoju zvláštnu misiu – venuje sa službe bezdomovcom a chudobným. „Vždy som mal veľkú lásku k chudobným. To, že im teraz priamo slúžim ako kňaz, je pre mňa veľkou radosťou.

Stretávať ich na námestiach, počúvať ich príbehy a môcť si vypočuť spovede ľudí, ktorí sa už dlho nespovedali, ba dokonca pokrstiť dieťa rodičov bez domova je pre mňa milosťou. Ďakujem Bohu, že mi v tomto čase ukazuje, čo je mojím poslaním v kňazstve.“ Chudobní pre neho nie sú len „prípady“, naopak, skúsenosť s nimi mu umožňuje rozpoznávať Božie volanie v každom okamihu.

Spomenutí 54 seminaristi vo Fortaleze sa ešte len pripravujú na vysviacku a kňazskú službu Bohu a ľuďom. Rai Rannier má 25 rokov. Priznáva sa: „Hľadal som život v úplnom obrátení sa k Bohu a jeho Cirkvi.“ Najdôležitejším je preňho stretnutie s Kristom. On i jeho priatelia zo seminára sa už teraz delia o svoje skúsenosti z cesty, po ktorej kráčajú spolu s Kristom – zaujímajú sa o ne iní mladí ľudia, ktorí ho sami túžia nasledovať.

Nadácia ACN plánuje podporiť vzdelávanie 54 mladých mužov vo Fortaleze sumou 18 600 €, aby mohli pokračovať v započatej ceste za kňazstvom.