V prvých mesiacoch pandémie koronavírusu sa zdalo, že z nej Afrika vyviazla relatívne bez ťažkostí, no druhá vlna neporovnateľne tvrdšie zasiahla najmä južnú časť kontinentu – šíri sa v nej juhoafrická mutácia vírusu.

Okrem iných afrických krajín je postihnutá aj Zambia. Od decembra 2020 sa tu vírus šíri veľmi rýchlo a krajina na to nie je dostatočne pripravená. Nemocnice sú vybavené slabo, ochranné prostriedky, testovacie kapacity i možnosti liečby sú nedostatočné. Testujú zvyčajne len pacientov s výraznými príznakmi. Ostatní infikovaní nie sú zachytení a môžu vírus neobmedzene šíriť ďalej. Vakcíny doposiaľ takmer nie sú k dispozícii.

Konferencia biskupov Zambie bije na poplach, pretože medzi kňazmi a rehoľníkmi sa vyskytujú závažné priebehy ochorenia a zaznamenali už aj úmrtia. V januári 2021 na COVID-19 zomrel 53-ročný biskup Moses Hamungole z Monze. Kňazi a rehoľníci sú totiž vystavení vysokému riziku infekcie: nemôžu sa izolovať, lebo sú v úzkom kontakte s veriacimi, o ktorých sa starajú. Rehoľníčky často priamo ošetrujú chorých.

Obavy vzbudzuje najmä to, že prípady infekcie kňazov sa vyskytli nielen v husto osídlených mestských centrách, ale i vo vzdialenejších vidieckych oblastiach. S tým nikto nepočítal. Viaceré farnosti museli byť dočasne zatvorené, pretože v nich boli infikovaní všetci kňazi.

Ukazuje sa, že je nevyhnutné vybaviť kňazov a rehoľníkov ochrannými prostriedkami. Naliehavo potrebujú rúška, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky a ochranné obleky – tie sú však pre nich veľmi drahé. Ekonomické problémy, ktoré prináša pandémia, ovplyvňujú aj Cirkev. Obmedzenie bohoslužieb a uzavretie škôl viedlo k zníženiu príjmov dôležitých na prežitie farností.

Biskupi Zambie preto požiadali ACN o pomoc so zabezpečením ochranných prostriedkov pre kňazov a rehoľníkov, a to hlavne v diecézach silne zasiahnutých pandémiou. Chceme im pomôcť rýchlo, pretože chladnejšie ročné obdobie, ktoré sa v Zambii začalo v apríli, môže priniesť nový nárast prípadov infekcie.

 

Doposiaľ sme v Zambii počas pandémie podporili 1 486 kňazov a rehoľných sestier v 10 diecézach celkovou sumou 67 400 €, vyhradenou na nákup ochranných prostriedkov. Teraz sme prisľúbili 538 kňazom a rehoľníkom diecéz Chipata, Kabwe a Kasama pomoc vo výške 24 600 €, aby boli pri svojej službe chránení, a tak mohli pred vírusom ochrániť ostatných.