Zambia, vnútrozemský štát na juhu Afriky, patrí (politicky) k pomerne stabilným krajinám na tomto kontinente. Spomedzi 17 miliónov obyvateľov sa viac než 90 percent hlási ku kresťanstvu, ale asi len pätina obyvateľstva Zambie je rímsko-katolíckeho vierovyznania. Väčšina zambijských kresťanov je začlenená do jedného z početných protestantských spoločenstiev. Katolícka Cirkev v Zambii stojí pred náročnými úlohami. […]

Zambia, vnútrozemský štát na juhu Afriky, patrí (politicky) k pomerne stabilným krajinám na tomto kontinente. Spomedzi 17 miliónov obyvateľov sa viac než 90 percent hlási ku kresťanstvu, ale asi len pätina obyvateľstva Zambie je rímsko-katolíckeho vierovyznania. Väčšina zambijských kresťanov je začlenená do jedného z početných protestantských spoločenstiev.

Katolícka Cirkev v Zambii stojí pred náročnými úlohami. Jednou z nich je zmena štruktúr: v minulosti boli motorom náboženského života najmä zahraniční misionári, ktorých prácu finančne podporovali domáce krajiny, dnes zodpovednosť v Cirkvi nesú prevažne domáci, teda africkí biskupi a kňazi. Verejná infraštruktúra v Zambii je nedostatočná. Mnohé farnosti zaberajú rozlohou obrovské územia. Na starostlivosť o veriacich v jednotlivých farnostiach, ktoré sú od seba vzdialené mnoho kilometrov, je preto potrebných veľa kňazov. Nemalou výzvou pre ich prácu je aj silný vplyv rôznych siekt, ktoré Zambijčanov oslovujú jednoduchými posolstvami spásy. Tieto sekty sľubujú rýchly úspech, bohatstvo a zdravie a darí sa im odlákať od Cirkvi aj nemálo katolíkov. Ich reklama a sľuby padajú na úrodnú pôdu práve tam, kde pre nedostatočné finančné vybavenie a obrovské vzdialenosti medzi farnosťami doteraz chýba intenzívna dušpastierska starostlivosť o katolíckych veriacich. Tí sa bez pravidelného kontaktu s kňazmi necítia dostatočne začlenení do Cirkvi a upevnení vo viere, a preto sú náchylnejší uveriť sektárskym sľubom.

Z tohto dôvodu potrebuje zambijská Cirkev predovšetkým viac kňazov, ako aj priaznivé podmienky na prípravu nových duchovných povolaní. V súčasnosti sa v Kňazskom seminári sv. Augustína v Kabwe pripravuje na vysviacku viac než 90 mladých seminaristov. Budovu seminára, postaveného v 50. rokoch 20. storočia, bolo však nevyhnutné zrenovovať. Prevádzku v seminári ohrozovali napríklad trhliny v stenách budovy, odpadávajúce obklady alebo časti stropov a strechy, zastaralá či nefunkčná kanalizácia. Absolútnou prioritou pri sanácii seminára boli najmä sanitárne zariadenia. Na tento účel, teda na renováciu kúpeľní a výmenu vodovodných potrubí, sme z ACN vďaka našim dobrodincom mohli kňazskému semináru poskytnúť sumu 14 900 eur. Budúci kňazi zo Zambie srdečne ďakujú všetkým dobrodincom za ich modlitbu a finančnúpodporu.

Kód: 159-02-19