„Ak sa túžite podobať Ježišovi, pozerajte naňho, uvažujte a rozjímajte o ňom,“ túto zásadu kládla Sv. Klára na srdce svojim sestrám. Podľa nej žijú aj sestry klarisky v Lusake, hlavnom meste Zambie. „Sme kontemplatívny rád, v ktorom posväcujeme svoj život chvále a poklone Bohu. Usilujeme sa žiť podľa blahoslavenstiev a zdieľať v modlitbe utrpenia a nádeje celého ľudstva,“ hovorí sestra Lilato Sang’andu, predstavená […]

„Ak sa túžite podobať Ježišovi, pozerajte naňho, uvažujte a rozjímajte o ňom,“ túto zásadu kládla Sv. Klára na srdce svojim sestrám. Podľa nej žijú aj sestry klarisky v Lusake, hlavnom meste Zambie. „Sme kontemplatívny rád, v ktorom posväcujeme svoj život chvále a poklone Bohu. Usilujeme sa žiť podľa blahoslavenstiev a zdieľať v modlitbe utrpenia a nádeje celého ľudstva,“ hovorí sestra Lilato Sang’andu, predstavená kláštora.

Kláštor bol založený v roku 1977 a odvtedy svojou charizmou rozjímavého života priťahuje mnohé mladé africké ženy, ktoré chcú zasvätiť svoj život Bohu. V súčasnosti žije v kláštore 35 sestier. Po smrti dvoch zakladateliek kláštora z Francúzska sú tu teraz všetky sestry iba z Afriky. Za vyše 40 rokov svojej existencie sa kláštor stal miestom intenzívneho duchovného života, kam prichádzajú kňazi, rehoľníci i laici, aby spolu so sestrami klariskami načerpali v spoločnej modlitbe a liturgii novú duchovnú silu.

Sestra Lilato Sang’andu opisuje život sestier, ktorý sa odohráva celkom len za múrmi kláštora: „Prvoradá je modlitba, ktorá spočíva v účasti na sv. omši, adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou, modlitbe žalmov a v modlitbe príhovoru za všetkých trpiacich, núdznych, za našich dobrodincov. V dome a záhrade vykonávame rôzne práce, ktoré tiež slúžia na zabezpečenie našich základných životných potrieb. Pracujeme v tichosti, aby sme aj počas našej práce zostali vnútorne v ustavičnej modlitbe zjednotené s Bohom.“

Aby mal kláštor zabezpečený aspoň minimálny stály príjem, matka predstavená nás prosí o pomoc pri zakúpení zariadenia na výrobu a pečenie hostií. Zároveň by to bola veľká pomoc pre viaceré diecézy v Zambii, lebo by tým bola zaručená pravidelná dodávka  kvalitných hostií do mnohých farností. „Výroba hostií nesie v sebe hlboký symbolický význam, spojený s našim životom modlitby a obety. Táto práca celkom zodpovedá nášmu skrytému spôsobu života. Takto môžeme pomôcť aj Cirkvi v Zambii, pretože často je vo farnostiach núdza o hostie. Zároveň by táto práca predstavovala jeden zo zdrojov príjmov pre našu rastúcu komunitu,“ vysvetľuje sestra Lilato Sang’andu.

Existenčná podpora kontemplatívnych sestier bola vždy prioritou ACN. Páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN, opísal ich skrytú službu krásnou metaforou, keď ich prirovnal: „K čistému snehu vysoko v horách, na slnku Božej lásky. Sneh, ktorý sa roztopí, zmizne a je zdanlivo zbytočný. Ale z vrchu stekajú malé potôčiky, rozširujú sa, spájajú do spenených prúdov, vytvárajú vodopády, ktoré poháňajú elektrárne, stroje, továrne. Trblietajú sa v záplave svetla a suché pláne menia na úrodné polia. Zapĺňajú šedý svet stromami, rastlinami, obilím, kvetmi, ovocím a krásou. Nesú lode naložené jedlom a všetkým, čo človek potrebuje pre dôstojný život, aby dosiahol aj vzdialené brehy.“

V minulosti ACN finančne podporila renováciu strechy kláštornej kaplnky, inštaláciu nádrže na vodu a nákup motorového vozidla. Teraz sme sestrám opäť prisľúbili pomoc 9000 eur, aby mohli piecť chlieb, ktorý sa stane Eucharistickým chlebom života.