Do misie Chitsungo, najchudobnejšej farnosti v diecéze Chinhoyi na severe Zimbabwe, patrí 60 dedín. Biskup Raymond Mupandasekwa na Veľkú noc navštívil odľahlú dedinu Kanyemba. Päť dní v nej prežíval život najchudobnejších z chudobných, spal v stane, len aby im bol nablízku. Mnohí obyvatelia dediny patria k znevýhodnenému kmeňu Doma – sú prevažne lovcami a zberačmi ako ich predkovia a žijú doslova z ruky do úst. V obdobiach sucha či iných nepriaznivých situáciách sú úplne bezbranní. S moderným svetom sa dodnes sotva dostali do kontaktu. Viera v Krista a jeho radostná zvesť však už zasahuje ich srdcia.

Na ceste viery miestni ľudia naliehavo potrebujú kňaza, ktorý ich sprevádza, vysluhuje im sviatosti, pomáha rásť vo viere a postupne ich vedie k zlepšovaniu konkrétnych životných podmienok. „Rozmýšľal som nad tým, ako by Cirkev mohla podporovať tamojších mladých ľudí,“ povedal biskup, otrasený biedou, ktorú počas svojej návštevy videl. Okrem pastorácie sú podľa neho obrovskými výzvami školské vzdelávanie a lekárska starostlivosť. O obyvateľstvo sa v oblasti stará iba Cirkev.

Vzdialenosti sú na území farnosti obrovské. Keď chce jej farár Walter Chenyika navštíviť veriacich, musí prejsť až 140 km po cestách v dezolátnom stave. Jeho staré auto už nevládze. „No bez auta je pastoračná práca nemožná,“ napísal nám znepokojený biskup. Podobne ako na mnohých iných miestach v Afrike i tu predstavuje jediný dopravný prostriedok, ktorým môže kňaz prevážať chorých do nemocnice, a tak zachraňovať životy. Biskup nás teda naliehavo prosí o pomoc, aby sa mohol miestny farár starať o ľudí v odľahlých dedinách a oni nezostali bez útechy a podpory.

 

Sľúbili sme mu 29 000 € na auto, ktoré zvládne náročné podmienky na tamojších cestách. Prispejete na jeho kúpu?