Katolícka diecéza svätého Klementa so sídlom v Saratove na juhu Ruska sa rozkladá na ploche veľkej ako 28-násobok rozlohy Slovenska. V tejto rozsiahlej oblasti žije necelých 20-tisíc katolíkov, o ktorých sa stará 19 kňazov. Na jednom mieste je často iba maličká komunita, niekedy dokonca iba jediná katolícka rodina. Najbližší katolíci žijú stovky kilometrov ďalej. Je

Read More »

Katolícka diecéza svätého Klementa so sídlom v Saratove na juhu Ruska sa rozkladá na ploche veľkej ako 28-násobok rozlohy Slovenska. V tejto rozsiahlej oblasti žije necelých 20-tisíc katolíkov, o ktorých sa stará 19 kňazov.
Na jednom mieste je často iba maličká komunita, niekedy dokonca iba jediná katolícka rodina. Najbližší katolíci žijú stovky kilometrov ďalej. Je samozrejmé, že kostoly sa nemôžu budovať na všetkých miestach, kde sa nachádzajú takéto mikrokomunity; aj keby to bolo možné, nemali by kňazov, ktorí by sa o ne postarali.
Keď sa miestni kňazi potrebujú dostať k svojim veriacim, musia prejsť veľké vzdialenosti. Toto je pre prežitie Katolíckej cirkvi zásadné: ak tam nepríde kňaz, veriaci nemôžu prijať sviatosti a existuje nebezpečenstvo, že vnútorné spojenie s Cirkvou aj ich viera sa stratia. Je to začiatok začarovaného kruhu, pretože tam, kde sa stráca viera, neprichádzajú ani duchovné povolania. A kde niet kňazov, duchovnú starostlivosť dostane ešte menej ľudí, takže sa ich ešte viac vzdiali od Cirkvi a ubudne živnej pôdy pre miestne povolania. Dodnes pochádza väčšina kňazov v tejto oblasti zo zahraničia.
Veľké vzdialenosti znamenajú aj vysoké náklady na palivo. Každá cesta, ktorú kňaz nepodnikne, pretože si nemôže dovoliť kúpiť benzín, vedie k tomu, že veriaci márne čakajú na to, aby mohli sláviť svätú omšu, prijať sväté prijímanie, nechať pokrstiť svoje deti alebo sa kresťansky zosobášiť. Ide pritom o ľudí, ktorí musia žiť ďaleko od svojich bratov a sestier vo viere. Kňazi sú pri svojej službe odkázaní na pomoc zo zahraničia – len vďaka nej môžu navštíviť a povzbudiť rozptýlené stádo, ktoré im je zverené.
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje pastoračné cesty kňazov v Katolíckej diecéze svätého Klementa pravidelne a pomôže aj v tomto roku sumou 15 000 eur.